Svedab

Svedab- Svedala Exploaterings ABs uppdrag är att förvärva, äga och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler I Svedala kommun. Svedab förvaltar även de byggnader som Svedala kommun äger. Detta förvaltningsavtal omfattar bland annat kommunens idrottsplatser, friluftsbad och kulturfastigheter.

Svedab har ca totalt 35 kommunala fastigheter (100 000 m2) för skola, förskola, idrott, samlingslokaler och kontor med mera.

Medlemsrepresentant är Christian Gillheim.

Vårt ansvar och uppdrag

Vår vision: “I vår attraktiva kommun finns möjlighet för hela livet”

Svedab- Svedala Exploaterings ABs uppdrag är att förvärva, äga och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler i Svedala kommun.

Energimål

Samma som klimatinitiativet, det vill säga 30% lägre energiförbrukning till 2030 (från 2007) samt fossilfri till 2030.

Så arbetar vi för att nå målen:

Energieffektivisering genom ständiga förbättringar, energioptimering samt energispar projekt. Datadrivenfastighetsförvaltning möjliggör att vi digitaliserar och automatisera våra processer och vårt systematiska arbetssätt.

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp och inkluderar köpt energi till fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2018
 • 124,1
 • 2019
 • 100,9
 • -18,7%
 • 2020
 • 100,9
 • 0%
 • 2021
 • 112,4
 • 11,4%
 • 2022
 • 111,9
 • -0,4%
 • 2023
 • 108,3
 • -3,22%