Fördjupningsområde

Energieffektiva vårdlokaler

Fördjupningsområdet energieffektiva vårdlokaler har initierats som följd av analysen ”Vårdlokaler – analys – behov av utökad samverkan mellan Sveriges regioner i syfte att spara energi” som genomfördes under 2020.

I detta forum ges möjlighet att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplat till energianvändning i vårdlokaler. Genom analysen framgick att samtliga som intervjuats anser att det finns behov av ett forum som samlar regioner och fastighetsägare med vårdlokaler för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplat till energianvändning. Vid förstudien nämndes önskemål om att man inom forumet kan bolla idéer med varandra och även dela med sig av erfarenheter. Genom detta forum finns därmed möjlighet till både redovisning och diskussion.

Inom Fördjupningsområdet vill vi:

  • Utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra
  • Höja kompetensen
  • Belysa praktiska problem och diskutera konkreta lösningar

Nyckelaktörer: Energiingenjörer, tekniska chefer, energicontroller, tekniska förvaltare samt miljö- och energistrateger

Är du intresserad av att delta i Fördjupningsområdet anmäl dig till vår sändlista.

Har du frågor, kontakta, Victoria Edenhofer eller Karin Glader, CIT Renergy.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Läs reportage från träffen den 19 oktober 2023 med driftsäkerhet och robusthet som tema.

Läs reportage från träffen den 15 maj 2023 med energi- och miljömål som tema.

Läs reportage från träffen den 14 november 2022 där VGR och Västfastigheter inspirerade.

Läs reportage från workshopen, med verksamhetsenergi som tema, som genomfördes 31 maj 2022.

Läs reportage från workshopen, med ventilation som tema, som genomfördes 10 november 2021.

Läs reportage från workshopen som genomfördes 25 mars 2020.

Belok Tipsar


Här hittar du tips på material relaterat till energieffektiva vårdlokaler att inspireras av

Rapporten: Kylsystem i vårdlokaler

Rapporten: Energieffektivisering vårdlokaler – Med Västfastigheter som förebild

Artikel Byggkoll: Nytt ventilationskoncept för sjukhusrenoveringar