Totalmetodiken som affärsmodell

Upptäck nya affärsmöjligheter

Totalmetodiken hjälper fastighetsägare att förstå möjligheter och ekonomiska fördelarna med energieffektivisering i fastigheter. För konsulter, konstruktörer och entreprenörer erbjuder Totalmetodiken nya affärsmöjligheter i byggbranschen. I nuläget finns väldigt få liknande metoder på marknaden.

Totalmetodiken erbjuder affärsmöjligheter för en rad olika aktörer i byggsektorn:

TotalkonsulterKonsultföretag och energikonsulter

  • Utför grundlig energiteknisk besiktning och ta fram åtgärdspaket i Etapp 1
  • Genomför uppföljningen i Etapp 3
  • Övervaka hela projektet som Totalsamordnare

Arkitekter och projektörer

  • Projektera föreslagna åtgärder i Etapp 2

Entreprenörer och tillverkare

  • Genomför åtgärderna i Etapp 2

Energistrateger och energisamordnare

  • Övervaka hela projektet som Totalsamordnare
  • Samordna renoveringsarbetet i Etapp 2

Läs mer om marknadspotentialen för Totalmetodiken, vilka affärsmöjligheter som finns för olika nyckelaktörer och hur nya affärsmodeller kan utvecklas från rapporten “Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter”.

Rapporten är baserad på marknadsanalyser som gjordes i Finland, Danmark och Sverige som en del i projektet “Nordic Built: The BTC, BELOK Total Concept”, som samfinansierats av Nordic Innovation från Nordic Built programmet som har initierats av Nordiska Ministerrådet. 

Som en del av projektet togs det också fram verktygslåda för marknadsföring, som innehåller presentationsmaterial, video och informationsbroschyrer som kan användas vid utveckling och marknadsföring av tjänster enligt Totalmetodiken på den Nordiska marknaden.  En del dokument finns bara på Engelska.

Ladda hem verktygslåda för marknadsföring.