Totalkonsult

Under 2017 genomfördes studien Totalmetodiken – Kvalitetssäkring av konsulter för att fånga upp erfarenheter bland de fastighetsägare som provat och använt Totalmetodiken. Även konsulter intervjuades om hur kvalitén i det praktiska kan säkras. Intervjuerna blottlade ett behov av utbildningsinsats för kvalitetssäkring av totalkonsulter och redogjorde för ett antal ämnesområden och moment som särskilt behöver stärkas.

På uppdrag av Energimyndigheten utvecklades en utbildning under 2021 för att kvalitetssäkra Totalkonsulter och sprida kunskap om totalmetodiken till fler målgrupper än just Totalkonsulter. Inom beställarnätverket BeBo, har motsvarande behov av utbildningsinsatser identifieras och därför omfattar framtagen utbildning även erfarenheter och metodik från Rekorderlig renovering.

Genom att bli diplomerad Totalkonsult erbjuds nya affärsmöjligheter. Påvisar att du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter i att använda Totalmetodiken. Som Totalkonsult får dina kunder mer värde för pengarna: maximal energibesparing inom det givna lönsamhetskravet. Den förväntade besparingen säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt, från planering till uppföljning.

Energi- och Miljötekniska Föreningen erbjuder kurser om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken. Kursen vänder sig främst till dig som vill kunna erbjuda tjänster som Totalkonsult. För att delta i kursen finns inga formella kunskapskrav, men vill du diplomera dig genom efterföljande kunskapsprov behöver du certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierad energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.

Kursen sträcker sig över två halvdagar samt ett separat kunskapsprov för diplomering. Kursen och diplomeringsprovet hittas via Energi- och Miljötekniska Föreningens utbildningssida och ges två till fyra gånger per år.

Nedan kan du läsa mer om villkor och kunskapskrav för diplomering till Totalkonsult

Diplomerade Totalkonsulter

I följande lista hittar du totalkonsulter som innehar en aktuell diplomering. Listan uppdateras fortlöpande allteftersom fler personer erlägger ett godkänt diplomeringsprov

Senast uppdaterad 2024-05-02