Fördjupningsområde

Samverkan

Beloks Fördjupningsområde “Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter.

År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst där det framgick att behov föreligger. Det finns intressen i att följa upp hur det praktiska arbetet fortlöper, hur man gemensamt kan undanröja hinder och att belysa exempel på lyckade samarbeten. Ett verkligt engagemang i frågan sägs vara viktigare än formella avtal mellan parterna. Fördjupningsområdet syftar till att:

– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Vara ett stöd för aktörer inom området
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing

Nyckelaktörer är fastighetsägare, lokalhyresgäster och konsulter

Har du frågor, vill lämna synpunkter eller vara delaktig i Fördjupningsområdet? Kontakta Per-Erik Nilsson eller Victoria Edenhofer.

Pågående projekt

Är du lokalhyresgäst och vill öka företagets hållbarhet? Är du lokalfastighetsägare och vill samverka mer med dina hyresgäster? Kontakta oss för att vara med och påverka vidareutvecklingen av samverkansprocessen. 

1 oktober hölls en workshop inom projektet. Läs reportage från workshopen.

Relaterade förstudier


Sammanfattningar från genomförda workshopar