Verktyg

Energiberäkningar med lättanvända verktyg – och några tips

Med hjälp av Beloks verktyg kan användaren göra beräkningar för att jämföra olika alternativ inom områden som investeringar (livscykelkostnader), energiberäkningar i mycket tidiga byggskeden och värmeåtervinning. Här finns också ett verktyg för driftanalyser.

Totalverktyg, som hör till konceptet Totalmetodiken, kan du läsa mer om på sidan om Totalmetodiken.

Under kravspecifikationer finns förslag på krav som man bör ställa på energisamordnare och driftpersonal – oavsett om det gäller en anställning eller en upphandling.