Totalmetodikens erbjudande

Vad kan Totalmetodiken erbjuda dig?

De främsta fördelarna med Totalmetodiken för fastighetsägare är följande:

Nå maximal energibesparing på ett lönsamt sätt med hjälp av ett systematiskt angreppssätt för att identifiera det åtgärdspaket som bäst uppfyller dina lönsamhetskrav.

Skapa bättre byggnad med ökade intäkter genom att förbättra byggnadens funktion och kvalitet. Du sparar energikostnader, ökar fastighetsvärdet och ökar kundnöjdheten. Totalmetodiken kan med fördel användas i en större ombyggnad.

Få ett lättförståeligt ekonomiskt verktyg som speglar den faktiska avkastningen på din investering. Med Totalverktyget är det lätt att hitta det bästa åtgärdspaketet, med hänsyn till förväntade energiprisförändringar och åtgärder med olika livslängd.

Säkerställ avkastning på din investering i energieffektivisering genom ett helhetsgrepp som inkluderar en grundlig energibesiktning och uppföljning av genomförandet och av byggnaden i drift. Tydligt beskrivna roller och ansvar säkerställer att förväntade besparingar nås.

Se den fulla potentialen med din investering. Ett basfall tas fram för din byggnad för att kunna särskilja mellan kostnader för energieffektivisering och kostnader för underhåll. Med basfallet kan du enkelt se hur ytterligare små investeringar i energieffektivisering kan ge hög avkastning.

 

Broschyr med erfarenheter av Totalmetodiken

Jernhusens, Fabeges och Vasakronans upplevelser av Totalmetodiken har varit goda. Läs om deras erfarenheter och få en samlad information om Totalmetodiken.

  BELOK Totalprojekt   (722.7 kB)