Om Belok

Belok ökar kunskapen i branschen

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

Finansieringen av projekten delas mellan Energimyndigheten och medlemsföretagen.

Medlemmarna är motorn

29 av Sveriges största fastighetsägare, både i offentliga och i privata sektorn, är medlemmar i Belok. Faktum är att över 30 procent av lokalytan i Sverige finns representerad hos oss! Belok är därför en återkommande remissinstans i frågor som rör lokalbranschen. Vi påverkar och vi driver utvecklingen.

Medlemsrepresentanterna är energiexperter i sina respektive organisationer och har lång och bred erfarenhet av energifrågor. Erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna tillsammans med förstudier och utvecklings­projekt är motorn i Beloks arbete.

Fördjupningsområden och projekt är naven

Inom Belok och Fördjupningsområdena pågår viktiga diskussioner och erfarenhetsutbyten. Det leder till idéer om utvecklingsprojekt där det kan finnas möjlighet att söka stöd från exempelvis Energimyndigheten. Du hittar utlysningar inom Beloks områden under På gång. Alla kan söka utvecklingsprojekt – även de som inte är medlemmar i Belok.

Målen för Belok och utvecklingsprojekten är att

  • Öka utvecklingstakten för energieffektiva system och produkter i lokalfastigheter
  • Sprida exempel och erfarenheter mellan viktiga aktörer

Kunskap tillgänglig för alla

En av uppgifterna för Belok är att föra ut erfarenheter till andra aktörer. Alla projektresultat liksom verktyg, kravspecifikationer med mera, läggs ut på belok.se. Materialet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla att ta del av. Alla i branschen kan därför dra nytta av Beloks arbete.