Medlemsnytta

Belok är ett av Energimyndighetens viktigaste styrmedel för att nå klimatpolitiska mål, både i Sverige och internationellt. Som medlem är du med och provar och utvärderar framtidens teknik i ny- och ombyggnadsverksamhet, samt utvecklar och förfinar metoder för kravställning och uppföljning. Tillsammans strävar vi efter att vara en trovärdig och viktig länk mellan nya metoder och teknik och en bred allmän tillämpning.

Läs mer om fördelarna med ett medlemskap i vår informationsfolder: