Senaste projekt

Behovsstyrda ventilationssystem 

Postat 12 april 2024

Behovsstyrda ventilationssystem (DCV) används vanligtvis som standard i nya lokaler för att möta strängare energikrav. Äldre konstantflödessystem (CAV-system) uppgraderas ofta till DCV-system för att spara…

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

Postat 25 mars 2024

EU:s taxonomi påverkar de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare och entreprenörer. Taxonomin förväntas även bli ett viktigt verktyg för att driva på energi- och klimatarbetet i…

Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 14 februari 2024

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i Sverige och i andra länder. I samband med ökat intresse för…

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd

Postat 14 februari 2024

EU har definierat Energigemenskaper som ett av flera verktyg som syftar till att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn. Införandet…

Innovationsupphandling – Sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar 

Postat 14 februari 2024

Under hösten 2022 genomfördes inledande steg för en innovationsupphandling om Drift av geoenergilager som en tjänst. Fastighetsägare med geoenergianläggningar i drift intervjuades separat och samlades…

Branschstandard

Postat 9 februari 2024

Beloks medlemsföretag Castellum har initierat ett arbete som omfattar drift av byggnader, med fokus på styr- och övervakning. I arbetet har även andra medlemsföretag från…

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Postat 10 januari 2024

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det…

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Postat 21 december 2023

Allt större krav kommer att ställas på offentliga aktörer vad gäller reducerad användning av energi och åtgärder för att energieffektivisera. I direktiv från EU kommer…

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Postat 30 november 2023

Projektet, Tekniktävling Energiuppföljningssystem, syftar till att stimulera utvecklingen av digitala verktyg som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning. Fastighetsägarna Sverige,…

Återluft i livsmedelsbutiker

Postat 20 oktober 2023

En energibesparande lösning kopplat till ventilationen är användning av återluft. I livsmedelsbutiker distribueras värme och kyla vanligen med ventilationen, vilket normalt kräver större luftmängder än…

Förstudie om utveckling av energieffektiv storköksutrustning

Postat 23 september 2023

Storköksutrustningens elanvändning är den största posten i kökets energianvändning (ca 75% inklusive kyl och frys enligt tidigare projekt). Det handlar till stor del om elintensiv…

Utfasning av lysrör – Inspiration från fastighetsägares strategier

Postat 18 september 2023

Lysrör är en vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. Från och med 2023 fasas ett flertal typer av idag…

Vägen till ett energieffektivt kontor – Energimyndigheten som inspiration

Postat 24 maj 2023

År 2017 flyttade Energimyndigheten sin verksamhet till en gammal industribyggnad som från början var ett gjuteri. Tidigt i ombyggnadsprocessen väcktes planerna på att skapa ett…

Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin ur ett fastighetsägarperspektiv

Postat 20 februari 2023

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramp paketet Green Deal….

Energieffektivisering av kommunala byggnader – Med Skövde kommun som föregångare

Postat 17 februari 2023

Skövde kommun framstår som ett gott exempel för kommuner med ambitiösa planer för energieffektivisering av ett fastighetsbestånd. År 2019 beslutade kommunen att använda Beloks Totalmetodik…

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 3 februari 2023

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i och utanför Sverige. Som resultat av EU:s mål att öka el…

Laststyrning

Postat 1 februari 2023

Det finns ett stort behov och intresse av att kartlägga och använda olika metoder för att minska effekttoppar i fastigheters energianvändning. Inte minst för att…

Rutiner för minskad elanvändning i storkök

Postat 30 januari 2023

Inom storköksbranschen har det efterfrågats hjälpmedel och verktyg för att sänka elanvändningen och som storkökspersonal lätt kan ta till sig. Det handlar alltså om att…

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Postat 30 januari 2023

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och…

Laddinfrastruktur i fastigheter- Förstudie

Postat 21 december 2022

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av…

Energieffektivisering vårdlokaler – Med Västfastigheter som förebild

Postat 21 oktober 2022

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. År 2011 fattades beslut om att användningen av köpt energi…

Förstudie om kyl- och fryslager för livsmedel

Postat 20 oktober 2022

Nätverket Relivs har tidigare fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök, men då kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel utfördes denna förstudie riktat…

Kylsystem i vårdlokaler

Postat 20 oktober 2022

The Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är ett internationellt nätverk för hållbar sjukvård. Ett av nätverkets arbetsområden är att på uppdrag av Energimyndigheten arbeta…

Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

Postat 25 maj 2022

Inom Beloks Fördjupningsområde Samverkan har det tidigare utvecklats en samverkansmodell som utgör en struktur för arbetsprocessen kring Grönt hyresavtal. Den visar hur det implementeras i…