Senaste projekt

Utfasning av lysrör – Inspiration från fastighetsägares strategier

Postat 18 september 2023

Lysrör är en vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. Från och med 2023 fasas ett flertal typer av idag…

Vägen till ett energieffektivt kontor – Energimyndigheten som inspiration

Postat 24 maj 2023

År 2017 flyttade Energimyndigheten sin verksamhet till en gammal industribyggnad som från början var ett gjuteri. Tidigt i ombyggnadsprocessen väcktes planerna på att skapa ett…

Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin ur ett fastighetsägarperspektiv

Postat 20 februari 2023

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramp paketet Green Deal….

Energieffektivisering av kommunala byggnader – Med Skövde kommun som föregångare

Postat 17 februari 2023

Skövde kommun framstår som ett gott exempel för kommuner med ambitiösa planer för energieffektivisering av ett fastighetsbestånd. År 2019 beslutade kommunen att använda Beloks Totalmetodik…

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 3 februari 2023

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i och utanför Sverige. Som resultat av EU:s mål att öka el…

Laststyrning

Postat 1 februari 2023

Det finns ett stort behov och intresse av att kartlägga och använda olika metoder för att minska effekttoppar i fastigheters energianvändning. Inte minst för att…

Rutiner för minskad elanvändning i storkök

Postat 30 januari 2023

Inom storköksbranschen har det efterfrågats hjälpmedel och verktyg för att sänka elanvändningen och som storkökspersonal lätt kan ta till sig. Det handlar alltså om att…

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Postat 30 januari 2023

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och…

Laddinfrastruktur i fastigheter- Förstudie

Postat 21 december 2022

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av…

Energieffektivisering vårdlokaler – Med Västfastigheter som förebild

Postat 21 oktober 2022

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. År 2011 fattades beslut om att användningen av köpt energi…

Förstudie om kyl- och fryslager för livsmedel

Postat 20 oktober 2022

Nätverket Relivs har tidigare fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök, men då kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel utfördes denna förstudie riktat…

Kylsystem i vårdlokaler

Postat 20 oktober 2022

The Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är ett internationellt nätverk för hållbar sjukvård. Ett av nätverkets arbetsområden är att på uppdrag av Energimyndigheten arbeta…

Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

Postat 25 maj 2022

Inom Beloks Fördjupningsområde Samverkan har det tidigare utvecklats en samverkansmodell som utgör en struktur för arbetsprocessen kring Grönt hyresavtal. Den visar hur det implementeras i…