Projekt

Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i Sverige och i andra länder. I samband med ökat intresse för energiomställningen generellt och solel specifikt, ökar intresset för BIPV även i Sverige.

Denna applikation görs fortfarande i en relativt liten skala i Sverige. Detta ger att BIPV-projekt innebär utmaningar bland beställare och byggprojektörer. En tidigare genomförd förstudie inom Belok och BeBo har identifierat utmaningar kopplat till BIPV (se LÄNK här).

Under år 2023 genomfördes en fortsättning på denna förstudie. Huvudsakligt syfte med detta arbete är att förbereda för kunskapsuppbyggnad kring processer för BIPV-implementering i byggprojekt som ska underlätta för projektering, upphandling och genomförande av BIPV-projekt.

Läs den fullständiga rapporten nedan för att ta del av resultat och slutsatser samt förslag på hur arbetet kan tas vidare.

Kontakta gärna Maria Haegermark om du vill veta mer.