Projekt

Sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar

Under 2023 har ett förslag på ett upphandlingsunderlag och kravspecifikation till en innovationsupphandling som rör en sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar arbetats fram inom Belok, Innovationsupphandling – Sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar.

Projektet går nu in i nästa etapp som avser att genomföra innovationsupphandlingar kopplat till pilotprojekt. Huvudsyftet med denna innovationsupphandling är att utifrån en genomtänkt kravbild stimulera och skynda på utvecklingen av en sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar. Tjänsten omfattar ett inledande övergripande optimeringsskede följt av ett kontinuerligt driftsskede med löpande optimering.

Arbetet kommer inledas genom att tillsammans med upphandlande fastighetsägare anpassa upphandlingsdokumentet efter deras önskemål för de specifika pilotprojekten, samt gå igenom de inkomna synpunkterna från det RFI som skickades ut via TendSign under 2023.

Denna projektsida kommer uppdateras löpande med mer information under projektets gång.

Hör av er till Alexander Gerdin om ni är intresserade eller har frågor.