Nyheter

Fortsatt satsning på Totalmetodiken och fler totalkonsulter i höst

Postat 3 juni 2022

Även i höst kommer Energimyndigheten satsa på att vidareutveckla kurser och seminarier om Totalmetodiken. Kurserna utvecklas och kompletteras med stödstugor, seminarierna anpassas till fler målgrupper….

Energieffektiva vårdlokaler: Träff med verksamhetsenergi som tema

Postat 2 juni 2022

Den 31 maj 2022 hölls träff inom Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. Temat på träffen var verksamhetsenergi. Ett 40-tal aktörer från flera olika regioner deltog för att…

Laddinfrastruktur i företag – Förstudie

Postat 18 maj 2022

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av…

Medlemmarnas resultat avseende 2021 års energianvändning

Postat 5 maj 2022

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan…

Dokumentation från Webbinarium: värmeåtervinning ur spillvatten i storkök

Postat 11 mars 2022

Den 23 februari bjöd Relivs och Energi- och Miljötekniska Föreningen in till ett webbinarium med fokus på resultat från en teknikutmaning inom ett E2B2-projekt med…

Taxonomin – möjligheter till gemensam tolkning och tillämpning

Postat 4 mars 2022

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Det gör att de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare kommer…

Årets första Energibrev – nu i din mailkorg

Postat 3 mars 2022

Nu finns årets första upplaga av Energibrevet i din mailkorg. Ja sålänge du prenumererar förstås. Gör du inte det så ladda hem brevet här. Teckna upp…

Sammanställning av solcells-PM från lokala räddningstjänster

Postat 25 februari 2022

Idag saknas nationella riktlinjer om åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för säkra och effektiva släckningsinsatser i byggnader med solceller och många av landets räddningstjänster har…

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Postat 15 februari 2022

E2B2-projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem drar igång! Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2. Projektet, som drivs av Fastighetsägarna Sverige i nära…

Önskemål om bidrag till projekt om feldimensionerade system, vanliga fel och brister i byggnader

Postat 20 december 2021

Inom projektet ” Kunskap om felsökning, metoder och arbetssätt för att minska glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda” söks nu exempel till följande delar innan…

Energibrevet december 2021

Postat 20 december 2021

Nu finns årets sista nummer av “Aktuellt om energieffektiva byggnader” att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte…

2021-12-02 Belok & BeBo Resultatkonferens

Postat 15 december 2021

Den 2 december genomfördes Belok och BeBos fjärde resultatkonferens där temat för dagen var “Resurseffektiv och smart bebyggelse”. Det var ett femtiotal personer som deltog…

Dokumentation från seminarium: Ventilation och Corona – vad vet vi och vad vi tror att vi vet

Postat 6 december 2021

Belok arrangerade den 18 november ett välbesökt informationsseminarium på temat Ventilation och Corona med Lars Ekberg, adjungerad professor i inneklimatteknik på Chalmers. Under seminariet presenterades…

Energibrevet november 2021

Postat 24 november 2021

Nu finns det senaste nummer av “Aktuellt om energieffektiva byggnader” att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte…

Inspirationsseminarium Trähusbyggnad

Postat 19 november 2021

Belok och BeBo arrangerade den 29:e oktober ett välbesökt inspirationsseminarium om Träbyggande inom Fördjupningsområdet Klimatpåverkan från Bebyggelsen. Under seminariet presenterades möjligheter och erfarenheter av trähusbyggande….

Energieffektiva vårdlokaler: Träff med ventilation som tema

Postat 16 november 2021

Den 25 mars 2021 hölls uppstartsmöte kring ett forum för energieffektiva vårdlokaler. Dokumentation från dagen finns tillgänglig här. Ämnesområden som ansågs intressanta på kommande möte…

Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare

Postat 4 november 2021

Redan idag finns både ett ambitiöst energi- och klimatarbete och kort- och långsiktiga energi- och klimatmål hos många av nätverkens medlemmar och hos aktörer i…

13 oktober 2021 – Aktuellt inom solel

Postat 25 oktober 2021

Den 13 oktober 2021 genomfördes seminariet Aktuellt inom solel för 7e året i rad. I år, liksom de senaste två åren, arrangerade Energimyndighetens systernätverk Belok…

Satsning på kunskapsridning om totalmetodiken och fler totalkonsulter

Postat 18 oktober 2021

Just nu pågår en satsning för att öka kännedomen och användandet av totalmetodiken. Satsningen riktar sig dels till konsulter som vill erbjuda tjänsten som totalkonsult…

Söker dig som är sakkunnig i ventilationsfrågor

Postat 24 september 2021

CIT Energy Management och Malmö universitet arbetar på uppdrag av Boverket med en kunskapssammanställning om ventilation i svenska byggnader. Som en del av arbetet ingår…

Seminarium och workshop om klimatpåverkan

Postat 17 september 2021

Den 16 september genomförde Belok och BeBo ett välbesökt digitalt seminarium och workshop, kring frågan om klimatpåverkan från byggandet. Ett 50-tal aktörer från olika delar…

Energibrevet augusti 2021

Postat 26 augusti 2021

Nu finns det senaste nummer av “Aktuellt om energieffektiva byggnader” att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte…

Vill du vara med och utveckla ENOff-modellen?

Postat 21 juni 2021

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering. Om du har ett större fastighetsbestånd, ett behov av renovering och energieffektivisering samt vill hitta…

Wihlborgs ny medlem i Belok

Postat 11 juni 2021

Vi är glada att få hälsa Wihlborgs varmt välkommen som ny medlem hos oss på Belok! Vi ser fram emot att få med deras kunskaper…

Medlemssidorna uppdaterade med energianvändning och resultat för 2020

Postat 10 juni 2021

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan…

Utbildningsbehov totalmetodiken – Kvalitetssäkring av utförare

Postat 20 maj 2021

I denna studie kommer en utbildning tas fram inriktad på Totalmetodiken för att förbereda och kvalitetssäkra Totalmetodikkonsulter. Utbildningen väver dessutom in den metodik som utvecklats…

Uppdaterade energikrav för lokalbyggnader

Postat 19 maj 2021

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning motsvarar för nivå A och B cirka 30% respektive 15% lägre energianvändning än…

Dokumentation från webbinarium Samverkan kring fjärrvärme-och fjärrkylaleveranser

Postat 26 april 2021

Den 30 mars genomförde Belok, BeBo och Energiföretagen ett webbinarium om samverkan kring fjärrvärme-och fjärrkylaleveranser. Under webbinariet presenterade både fastighetsägare och energibolag deras tankar kring…

Dokumentation från Workshop Energieffektiva vårdlokaler

Postat 1 april 2021

2020 genomförde Belok en analys i syfte att undersöka hur Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler såg på behov av utökad samverkan i syfte att…

23 mars 2021 – Webbinarium om Teknisk isolering

Postat 1 april 2021

Tillsammans med Swedisol (Branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag), Isoleringsfirmornas förening (IF), Belok och BeBo arrangerades webbinariet: Teknisk isolering. På webbinariet presenterades och diskuterades den nya…