Nyheter

Satsning på kunskapsridning om totalmetodiken och fler totalkonsulter

Postat 18 oktober 2021

Just nu pågår en satsning för att öka kännedomen och användandet av totalmetodiken. Satsningen riktar sig dels till konsulter som vill erbjuda tjänsten som totalkonsult…

Söker dig som är sakkunnig i ventilationsfrågor

Postat 24 september 2021

CIT Energy Management och Malmö universitet arbetar på uppdrag av Boverket med en kunskapssammanställning om ventilation i svenska byggnader. Som en del av arbetet ingår…

Seminarium och workshop om klimatpåverkan

Postat 17 september 2021

Den 16 september genomförde Belok och BeBo ett välbesökt digitalt seminarium och workshop, kring frågan om klimatpåverkan från byggandet. Ett 50-tal aktörer från olika delar…

Energibrevet augusti 2021

Postat 26 augusti 2021

Nu finns det senaste nummer av “Aktuellt om energieffektiva byggnader” att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte…

Vill du vara med och utveckla ENOff-modellen?

Postat 21 juni 2021

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering. Om du har ett större fastighetsbestånd, ett behov av renovering och energieffektivisering samt vill hitta…

Wihlborgs ny medlem i Belok

Postat 11 juni 2021

Vi är glada att få hälsa Wihlborgs varmt välkommen som ny medlem hos oss på Belok! Vi ser fram emot att få med deras kunskaper…

Medlemssidorna uppdaterade med energianvändning och resultat för 2020

Postat 10 juni 2021

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan…

EnOFF – Modell för upphandling av renoveringsprojekt

Postat 21 maj 2021

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentlig sektor. Ett av modellens syften är att INTE arbeta med renoveringar på byggnadsnivå,…

Utbildningsbehov totalmetodiken – Kvalitetssäkring av utförare

Postat 20 maj 2021

I denna studie kommer en utbildning tas fram inriktad på Totalmetodiken för att förbereda och kvalitetssäkra Totalmetodikkonsulter. Utbildningen väver dessutom in den metodik som utvecklats…

Uppdaterade energikrav för lokalbyggnader

Postat 19 maj 2021

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning motsvarar för nivå A och B cirka 30% respektive 15% lägre energianvändning än…

Totalmetodiken – vilket blev det verkliga utfallet?

Postat 17 maj 2021

Totalmetodiken, som utvecklats av Belok, används av statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Bland de som använt metoden är samstämmigheten stor, det är en mycket användbar…

Dokumentation från webbinarium Samverkan kring fjärrvärme-och fjärrkylaleveranser

Postat 26 april 2021

Den 30 mars genomförde Belok, BeBo och Energiföretagen ett webbinarium om samverkan kring fjärrvärme-och fjärrkylaleveranser. Under webbinariet presenterade både fastighetsägare och energibolag deras tankar kring…

Dokumentation från Workshop Energieffektiva vårdlokaler

Postat 1 april 2021

2020 genomförde Belok en analys i syfte att undersöka hur Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler såg på behov av utökad samverkan i syfte att…

23 mars 2021 – Webbinarium om Teknisk isolering

Postat 1 april 2021

Tillsammans med Swedisol (Branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag), Isoleringsfirmornas förening (IF), Belok och BeBo arrangerades webbinariet: Teknisk isolering. På webbinariet presenterades och diskuterades den nya…

Årets första upplaga av Energibrevet – nu i din mailkorg

Postat 1 mars 2021

Nu finns årets första upplaga av Energibrevet i din mailkorg. Ja sålänge du prenumererar förstås. Gör du inte det så ladda hem brevet här. Och se…

Dokumentation från Workshop Laddinfrastruktur

Postat 2 februari 2021

Under senhösten förra året genomförde Belok och BeBo en workshop inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur. Workshopen inleddes med att Boverket och Energimyndigheten presenterade hur de arbetar med…

Fastighetsbranschens brev till regeringen om den EU-gemensamma taxonomin

Postat 3 december 2020

Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen, samt deras medlemmar har tillsammans tagit fram en skrivelse till regeringen gällande förslaget till delegerade akter från kommissionen enligt Taxonomiförordningen. Brevet…

Energibrevet – nu i din mailkorg

Postat 27 november 2020

Nu finns årets fjärde upplaga av Energibrevet i din mailkorg. Ja sålänge du prenumererar förstås. Gör du inte det så ladda hem brevet här. Och…

Hur kan energiuppföljningssystem förbättras?

Postat 24 november 2020

Under året har Belok och BeBo gemensamt låtit utföra en analys av hur utvecklingen av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus…

Ny verktygslåda för energieffektivitet i byggnader och ny handbok för god inomhusmiljö i förskola och skola

Postat 17 november 2020

Inom EU-projektet Effect4buildings har verktyg och metoder för ökad energieffektivitet i byggnader tagits fram. Länsstyrelsen Dalarna och ByggDialog Dalarna har tillsammans med övriga länder kring…

Vill ni delta i ett projekt med demonstration av byggnadsintegrerade solceller?

Postat 12 november 2020

Med syfte att bidra till en snabbare marknadspenetration av hållbara och estetiska solcellsinstallationer planerar LTH och RISE att tidigt 2021 söka forskningsfinansiering för ett storskaligt…

4 november 2020 – Webbinarium med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Postat 6 november 2020

Inom ramen för arbetet inom fördjupningsområdet Solenergi vid Belok och BeBo förs samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg. Arbetet har hittills bestått i en mindre kartläggning av…

Belok och BeBo workshoppar om Smarta stadsdelar

Postat 19 oktober 2020

”Digitaliseringen effektiviserar stadens funktioner” Infrastruktur mellan fastigheter, resursleverantörer och omvärld kopplas samman. Varje fastighet blir en tillgång och möjliggör att resurser kan nyttjas optimalt genom…

Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn

Postat 8 oktober 2020

Boverket har initierat ett projekt för att ta fram en metod för och utveckla referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Uppdraget genomförs av…

Digital workshop kring samverkan

Postat 6 oktober 2020

Belok och Relivs höll i digital workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inom pågående projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Workshopen riktades till hyresgäster och…

Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier

Postat 15 september 2020

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken Belok och BeBo och LÅGAN har bidragit till utformningen…

Enkät om mätning i FTX-aggregat

Postat 9 september 2020

Är du fastighetsägare till eller förvaltare av byggnader med FTX-ventilation? Har du synpunkter på vilket behov det finns av att mäta i och i anslutning…

Energibrevet september 2020

Postat 4 september 2020

Nu finns senaste Energibrevet att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte missar det senaste från nätverken Belok,…

BeBo & Belok resultatkonferens framflyttad till 2021

Postat 25 augusti 2020

Nu flyttar vi fram vår resultatkonferens till 2021. Konferensen riktar sig till dig som är aktivt arbetande med såväl resurseffektiv bebyggelse i ett större perspektiv,…

Totalmetodiken i Energivärlden

Postat 12 augusti 2020

I senaste numret av Energivärlden rapporterar Energimyndigheten om hur Totalmetodiken – Beloks verktyg för energieffektivisering, används i stor utsträckning i både Skövde och Osby kommun….