Nyheter

Tekniktävling Energiuppföljningssystem går av stapeln!

Fastighetsägarna Sverige tillsammans med nätverken Belok och BeBo lanserar en tekniktävling för att påskynda utveckling av innovativa verktyg och funktionaliteter för uppföljning av energianvändning. Tävlingens kravspecifikation har förankrats i samråd med en stor referensgrupp bestående av ett tjugotal fastighetsägare inom Belok och BeBo. Projektet finansieras av Energimyndigheten via forskningsprogram E2B2.

Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast 31 mars 2023. Utvärdering av inkomna bidrag sker under våren 2023. Efter det kommer de bästa bidrag att uppmärksammas i bl.a. tre olika fysiska mässor under 2023.

Tävlingsvillkor och -kravspecifikation finns på projektets hemsida.