Pågående projekt

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

Postat 13 september 2023

EU:s taxonomi påverkar de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare och entreprenörer. Taxonomin förväntas även bli ett viktigt verktyg för att driva på energi- och klimatarbetet i…

Behovsstyrda ventilationssystem

Postat 24 maj 2023

Behovsstyrda ventilationssystem (DCV) anses oftast vara som en standardlösning i nya lokalbyggnader för att uppfylla tuffare energikrav. I befintliga byggnader har äldre konstantflödessystem, CAV-system, i…