Pågående projekt

Energigemenskaper-förutsättningar och möjligheter

Postat 25 april 2024

Genom att få byggnader att samspela och dela energi i en Energigemenskap kan effektbehovet inom gemenskapen minskas samtidigt som Energigemenskapen kan bidra till uppbyggnad av…

Sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar

Postat 10 april 2024

Under 2022 och 2023 genomfördes inom Belok (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler) de inledande stegen inför en innovationsupphandling av en sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar. Läs…

Övertemperaturer i byggnadsbeståndet 

Postat 27 mars 2024

Den pågående klimatförändringen väntas leda till att värmeböljor blir allt vanligare. Det innebär att både befintliga och nya byggnader behöver anpassas till morgondagens värmeböljor för…