Pågående projekt

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Postat 27 augusti 2021

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det…

Teknikutmaning – Fettavskiljare med värmeåtervinning

Postat 27 augusti 2021

Denna teknikutmaning syftar till att främja utveckling av produkter som kombinerar fettavskiljning med värmeåtervinning från spillvatten i storkök. Teknikutmaningen är en del i E2B2-projektet Energiåtervinning…

EnOFF – Modell för upphandling av renoveringsprojekt

Postat 21 maj 2021

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentlig sektor. Ett av modellens syften är att INTE arbeta med renoveringar på byggnadsnivå,…

Utbildningsbehov totalmetodiken – Kvalitetssäkring av utförare

Postat 20 maj 2021

I denna studie kommer en utbildning tas fram inriktad på Totalmetodiken för att förbereda och kvalitetssäkra Totalmetodikkonsulter. Utbildningen väver dessutom in den metodik som utvecklats…

Totalmetodiken – vilket blev det verkliga utfallet?

Postat 17 maj 2021

Totalmetodiken, som utvecklats av Belok, används av statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Bland de som använt metoden är samstämmigheten stor, det är en mycket användbar…

Integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat

Postat 19 maj 2020

För att säkerställa god funktion och hög värmeåtervinningsgrad i FTX-aggregat behöver temperaturer och luftflöden (och även ibland luftfuktigheten) kunna loggas kontinuerligt i fastigheternas digitaliserade styr-…

Intresse för en teknikupphandling av avloppsvärmeväxlare undersöks

Postat 24 april 2020

I ett par tidigare utredningar har Belok låtit undersöka funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare. Båda studierna visade på god…

Teknikupphandling av energiuppföljningssystem förbereds

Postat 22 april 2020

Beloks förstudie ”Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter” (2019) presenterade en samlad bild över vilka programvaror som finns för att följa upp energianvändning samt vilka rutiner…