Pågående projekt

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Postat 31 augusti 2022

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och…

Laddinfrastruktur i företag – Förstudie

Postat 18 maj 2022

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av…

Effektivisering av vårdlokaler – Västfastigheter som förebild

Postat 23 mars 2022

Bland fastigheter som tillhör regionerna, främst sjukhus och andra typer av vårdlokaler, framstår Västra Götalandsregionens fastighetsföretag Västfastigheter som ett utomordentligt exempel på vad som kan…

Taxonomin – möjligheter till gemensam tolkning och tillämpning

Postat 4 mars 2022

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Det gör att de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare kommer…

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Postat 15 februari 2022

E2B2-projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem drar igång! Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2. Projektet, som drivs av Fastighetsägarna Sverige i nära…

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Postat 27 augusti 2021

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det…