Pågående projekt

Återluft i livsmedelsbutiker

Postat 20 oktober 2022

En energibesparande lösning kopplat till ventilationen är användning av återluft. I livsmedelsbutiker distribueras värme och kyla vanligen med ventilationen, vilket normalt kräver större luftmängder än…

Taxonomin – möjligheter till gemensam tolkning och tillämpning

Postat 4 mars 2022

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Det gör att de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare kommer…

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Postat 15 februari 2022

E2B2-projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem drar igång! Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2. Projektet, som drivs av Fastighetsägarna Sverige i nära…

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Postat 27 augusti 2021

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det…