Fördjupningsområde

Digitalisering

Mätdata, styr och övervakning erbjuder stora möjligheter, både vad gäller hållbarhet i stort och mer specifikt för olika typer av energieffektiviseringsinsatser. Fördjupningsområde Digitalisering ska utgöra ett forum för fastighetsägare att, i samverkan med andra aktörer, inspireras, formulera behov och identifiera utvecklingspotential inom teknikområdet.
Vi fokuserar på digitalisering inom områden som styrning, uppföljning och övervakning, samt visualisering – med fokus på energidata. När installationssystem samspelar istället för att köras mot varandra kan både energi och arbetsinsats sparas.

Fördjupningsområdet drivs gemensamt med BeBo i nära samarbete med Installatörsföretagen.

Inom Fördjupningsområde Digitalisering vill vi:

– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Identifiera åtgärder som kan leda till energibesparing
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Vara ett stöd för aktörer inom området

Nyckelaktörer är fastighetsägare, konsulter och leverantörer.

Kontakta Per-Erik Nilsson om du har frågor eller är intresserad av att deltaga i fördjupningsområdet.


Sammanfattningar från genomförda Workshopar

Läs reportage från workshoppen 20 maj.