Kravspecifikationer

Kravspecifikationer som stöd vid upphandlingar

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en produkt eller en tjänst. Kravspecifikationen är också ett stöd vid upphandlingar, då den ”tvingar” beställaren att noga överväga sina behov.

Nedan listas flera olika kravspecifikationer som Belok har tagit fram och hänvisning görs till ytterligare relevanta kravspecifikationer. Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlaget eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal.

Samtliga kravspecifikationer får användas kostnadsfritt, men på användarens eget ansvar. Äldre kravspecifikationer hittas här.


Kravspecifikationer