Projektarkiv

Miljoner att spara på energieffektiva storkök

Mätningar visar att Sveriges kommuner skulle kunna spara 550 000 kronor per dag eller 127 miljoner kronor på ett år genom att energieffektivisera sina skolkök. Till detta kan läggas landstingen och deras sjukhuskök, fängelser, regementen, hotell och restauranger, snabbmatskedjor storföretag med personalmatsalar. Listan kan göras lång.

Beloks projekt Energieffektiva storkök visar vad man kan vinna på att se över sitt storkök. Tekniken finns, kunskapen finns och åtgärderna är relativt enkla. I vägledningar, beteendestudier och rapporterna från demonstrationsprojekten visar Belok vägen till ett energieffektivt storkök.

 

NYTT: Köket i Sahlgrenska Universitetssjukhus klart

Köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg är ett av två storkök som var med som demonstrationsprojekt utvecklingsprojektet Belok Energieffektiva Storkök. Det andra var nybyggnationen av storköket på Hovåsskolan. Sahlgrenskaprojektet låg senare i tidsplaneringen och blev färdigställt i oktober 2016. Rapport för Sahlgrenska sjukhus är nu klar och finns att ladda ner.