Fördjupningsområde

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Offentliga aktörer energieffektiviserar är ett nytt fördjupningsområde under uppstart.

Fördjupningsområdet har initierats med anledning av att det i EU-direktiv 2023/1791, Energieffektiviseringsdirektivet (EED) ställs krav på att offentliga organ tillsammans ska minska sin totala energianvändning med 1,9 % per år, jämfört med 2021. I EU-direktivet beskrivs den offentliga sektorn och offentliga aktörer som en nyckelgrupp för att nå direktivets ambitiösa mål gällande effektivare energianvändning. Den offentliga sektorn pekas dessutom ut som den grupp som ska ”gå före” och ”visa vägen”.

Fördjupningsområdet ska belysa och adressera behov och olika former av stöd som kan hjälpa offentliga aktörer att vara föregångare, driva sitt energieffektiviseringsarbete och skapa förutsättningar att nå högt uppsatta energimål. Fördjupningsområdet är nyligen startat via ett projekt kopplat till statliga verksamheter, under vår och sommar 2024, och kommer därför initialt att fokusera på dessa. I ett nästa skede kommer det att öppna upp för andra offentliga aktörer.  Utformningen av Fördjupningsområdet kommer till stor del spegla de behov och önskemål som delaktiga aktörer har.

Inom Fördjupningsområdet vill vi:

  • Utbyta erfarenheter
  • Höja kompetensen
  • Identifiera och belysa behov av stöd för att driva energieffektiviseringsarbetet framåt
  • Vara ett stöd för aktörer inom området

Nyckelaktörer: Offentliga aktörer, statliga verksamheter

Kontakta Victoria Edenhofer om du vill veta mer om Fördjupningsområdet.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Läs reportage från träffen den 4 juni 2024 om minskad energianvändning i statlig verksamhet.