Nyheter

Workshop om minskad energianvändning i statlig verksamhet

Den 4 juni 2024 hölls en träff inom det nya Fördjupningsområdet Offentliga aktörer energieffektiviserar.

Energimyndigheten har i uppdrag att genomföra informationsinsatser som ska hjälpa statliga myndigheter att utveckla sitt miljöledningsarbete och på så vis minska sin energianvändning. I januari 2024 arrangerade Energimyndigheten ett webbinarium där det gavs information om hur statliga myndigheter påverkas av EU-direktivet om energieffektivitet, dessutom presenterades en vägledning för myndigheters energieffektiviseringsarbete. Det gavs även möjlighet till diskussion om behov av stöd hos myndigheter.

Workshopen som hölls den 4 juni arrangerades för att informera om fortsättningen och närmare diskutera behov av olika informationsinsatser.

Tomas Lennartsson och Tomas Berggren, Energimyndigheten, inledde träffen genom att berätta om Energimyndighetens regeringsuppdrag och gav bakgrund och information om Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Därefter hölls en presentation av Victoria Edenhofer, CIT Renergy, som gav en kort tillbakablick av tidigare webbinarium som arrangerades i januari och det som då framkom vid diskussion om utmaningar och behov av stöd hos myndigheter. Exempelvis fanns tydligt behov av nätverk. Per-Erik Nilsson, CIT Renergy, tog därefter vid och berättade om Belok och det nya Fördjupningsområdet Offentliga aktörer energieffektiviserar som är skapat just till följd av önskat behov av nätverk.

Mot slutet av dagen fick deltagarna diskutera runt de olika utmaningar som framkommit vid tidigare webbinarium och konkretisera både på vilket sätt detta är utmanande och vilket stöd som önskas för respektive utmaning. Inkomna synpunkter och önskemål utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer vid frågor eller idéer.