LCC

BELOK LCC

Med hjälp av LCC, Life Cycle Cost, kan man jämföra kostnaderna för konkurrerande system eller utrustningar under hela deras livslängd, den så kallade livscykelkostnaden. BELOK LCC är därför ett lämpligt verktyg att använda inför ett investeringsbeslut. För att göra beräkningarna hanterbara, utesluter programmet kostnadsposter som inte bedöms påverka jämförelsen.

BELOK LCC är framtaget för följande typer av investeringar:

  • Generell kalkyl
  • Pumpar
  • Fläktar
  • Luftfilter
  • Belysningssystem
  • Fönster

BELOK LCC är webbaserat och fritt att använda, men på användarens eget ansvar. Du accepterar och godkänner användning av cookies om du använder verktyget.

Gå till BELOK LCC