Värmeåtervinning

BELOK Värmeåtervinning

Värmeåtervinning ur frånluft

BELOK Värmeåtervinning visar hur

  • Utetemperaturen tu
  • Värmeåtervinningens temperaturverkningsgrad hT
  • Frånlufttemperaturen tF
  • Den valda tillufttemperaturen tT
  • Drifttider

påverkar det årliga behovet av värme för värmning av tilluften, elbehovet för drift av fläktarna samt årskostnaden för värme och el.

BELOK Värmeåtervinning kan användas för:

  • CAV-system med konstant luftflöde
  • VAV system med behovsanpassat varierande luftflöde.

Man kan välja mellan fyra uteklimat: Luleå, Stockholm, Göteborg eller Lund

vva1

 

Det är värmebehovet för luftbehandlingen i tilluftsaggregatet som beräknas. Med ett CAV system tillkommer viss radiatorvärme i enskilda rum som råkar att inte användas. Då kan rumstemperaturen börja sjunka och radiatorns termostatventil öppnar.

I ett system med variabla luftflöden, VAV-system, kommer luftflödet i rummen att anpassas efter den interna värmeutvecklingen. Då behöver radiatorerna inte kompensera för luftens kyleffekt. Energianvändningen med ett VAV system beror på hur lokalerna används. Här har i VAV fallet utgåtts från mätningar varje timme under ett år i en administrationsbyggnad med ca 60 arbetsrum .

BELOK Värmeåtervinning kan även beräkna fläktarnas elbehov. Detta förutsätter dock att man har uppgift om den specifika fläkteffekten SFP. I befintliga hus kan den mätas eller ha mätts i samband med energideklarationen. För nya byggnader bör den finnas som en projekteringsförutsättning.

I äldre kontorshus kan SFP ligga mellan 2 och 3 kW/(m3/s). I nya kontors hus bör den ligga kring 1,5 kW/(m3/s) eller lägre.

vva2

 

Läs mer i Beräkningsexempel 1
Läs mer i Beräkningsexempel 2

Kör programmet direkt på webben Kör Du accepterar och godkänner användning av cookies om du använder verktyget.