Fördjupningsområde

Relivs – Resurseffektiv livsmedelshantering

Inom Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering (Relivs) arbetar vi med frågor som rör de aktörer som har som huvudsaklig verksamhet att sälja och/eller distribuera livsmedel, tillhandahålla lokaler för livsmedelshantering eller tillaga livsmedel. Viktiga frågor inom området är kyla, värmeåtervinning, styrning, visualisering, digitalisering med mera.

Fördjupningsområdet syftar till att:

  • Öka beställarkompetensen
  • Generera förslag och genomföra projekt och förstudier
  • Samla och sprida kunskap
  • Inspirera till energi- och resurseffektivisering
  • Dela erfarenheter

Kontakta Josep Termens om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.

Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering benämns Relivs och är en vidareutveckling och ihopslagning av Beställargruppen livsmedelslokaler (BeLivs) samt Beloks tidigare Fördjupningsområde Storkök. Relivs har en egen webbplats, som du kan nå här