Fördjupningsområden - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Fördjupningsområden

Beloks Fördjupningsområden finns till för att öka erfarenhetsutbyten och samtidigt driva på utvecklingen inom olika teknikområden. Inom Fördjupningsområdena vill vi främja samverkan mellan näringsliv och akademi och bjuder därför in berörda och intresserade aktörer. Ofta samlas vi i workshops och diskuterar aktuella frågeställningar för att identifiera och formulera nya teknikutvecklingsprojekt och demonstrationer.

Ett Fördjupningsområde startas upp när det finns behov av att dyka ner lite djupare på något tema. Här hittar du mer information om aktuella Fördjupningsområden,  samt dokumentation och aktiviteter.

Fördjupningsområde

Energirenovering

Postat 10 november 2021

Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Den ökade takten och…

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Postat 27 maj 2024

Offentliga aktörer energieffektiviserar är ett nytt fördjupningsområde under uppstart. Fördjupningsområdet har initierats med anledning av att det i EU-direktiv 2023/1791, Energieffektiviseringsdirektivet (EED) ställs krav på…

Relivs – Resurseffektiv livsmedelshantering

Postat 29 april 2019

Inom Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering (Relivs) arbetar vi med frågor som rör de aktörer som har som huvudsaklig verksamhet att sälja och/eller distribuera livsmedel, tillhandahålla lokaler…

Klimatpåverkan från bebyggelsen

Postat 28 februari 2019

Fördjupningsområdet klimatpåverkan från bebyggelsen har initierats som följd av förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” som genomfördes gemensamt inom BeBo och Belok under 2018. Fördjupningsområdet är tänkt…

Digitalisering

Postat 7 december 2018

Mätdata, styr och övervakning erbjuder stora möjligheter, både vad gäller hållbarhet i stort och mer specifikt för olika typer av energieffektiviseringsinsatser. Fördjupningsområde Digitalisering ska utgöra…

Laddinfrastruktur

Postat 1 mars 2019

Fördjupningsområdet Laddinfrastruktur drivs gemensamt av BeBo och Belok för att se över medlemsföretagens behov och intresse kring frågorna som rör fastighetsnära laddinfrastruktur. Sverige ska ha…

Solenergi

Postat 21 april 2020

Fördjupningsområdet solenergi har initierats för att främja arbetat med implementering av solenergiteknik för lokalfastigheter. I dagsläget fokuserar arbetet på solcellsanläggningar samt dess koppling till energilagring…

Effekt

Postat 23 april 2020

Fördjupningsområdet effekt har initierats gemensamt inom Belok och BeBo för att adressera problematiken kring effekttillgång i bebyggelsen. Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast…

Smarta stadsdelar

Postat 23 april 2020

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Effektbristen i stamnäten är ett faktum för flera kommuner. Genom att…

Energieffektiva vårdlokaler

Postat 27 september 2021

Fördjupningsområdet energieffektiva vårdlokaler har initierats som följd av analysen ”Vårdlokaler – analys – behov av utökad samverkan mellan Sveriges regioner i syfte att spara energi”…

Samverkan

Postat 19 maj 2017

Beloks Fördjupningsområde “Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter. År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och…

Inomhusmiljö

Postat 14 september 2016

Fördjupningsområdet Inomhusmiljö är ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, konsulter, inneklimatteknikföretag (innemiljöindustri), akademi och övriga intressenter. Behovet att starta Fördjupningsområdet identifierades under ett medlemsmöte där inomhusmiljö…