Fördjupningsområde

Klimatpåverkan från bebyggelsen

Fördjupningsområdet klimatpåverkan från bebyggelsen har initierats som följd av förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” som genomfördes gemensamt inom BeBo och Belok under 2018.

Fördjupningsområdet är tänkt som ett forum för att fortsätta diskutera och utveckla de potentiella projektuppslag som förstudien resulterade i. Förstudien sammanställde hur medlemmarna inom BeBo och Belok såg på möjligheterna att arbeta med frågorna som väcks i färdplanen och i Boverkets lagförslag.

Det identifierade behovet av vidare arbete sammanfattas i nedan punkter:

 • att utvärdera och sammanställa referensprojekt,
 • utveckla riktlinjer för genomförande av LCA-studier så att resultat från olika byggnader kan jämföras,
 • utreda hur frågan klimatpåverkan kan hanteras i renoveringsprojekt,
 • kartlägga klimatnyttan per investerad krona för olika typer av produktval eller åtgärder,
 • ta fram riktlinjer för att sätta klimatkrav,
 • ta fram standardtexter för hantering av klimatfrågan i upphandlingar, avtal och beskrivningar,
 • utreda hur system för återvinning, återanvändning och cirkulära flöden kan utvecklas och
 • utreda hur materialsvinn kan minska.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, beställare, övriga intresserade branschaktörer

Inom fördjupningsområde klimatpåverkan från bebyggelsen vill vi:

 • Generera och utveckla projektförslag för att minska klimatpåverkan
 • Identifiera åtgärder som kan leda till minskad klimatpåverkan
 • Identifiera branschens behov
 • Samla och sprida kunskap

Kontakta Helena N Lantz om du har frågor eller vill veta mer om fördjupningsområdet.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Läs reportage från webbinarium kring frågan om klimatpåverkan från byggandet som genomfördes 22 september 2022. Här finns även länkar till presentationerna och de inspelade föredragen.

Läs reportage från inspirationsseminarium om Trähusbyggnad som genomfördes 29 oktober 2021. Här finns även länkar till presentationerna.

Läs reportage från workshop kring frågan om klimatpåverkan från byggandet som genomfördes 16 september 2021. Här finns även länkar till presentationerna.