Projektarkiv

Förstudie – klimatkrav i byggprocessen, erfarenheter från Belok och BeBo

Belok har tillsammans med Bebo i denna förstudie kartlagt vilka erfarenheter medlemsföretagen inom nätverken har av metoder för redovisning av klimatpåverkan från byggprocessen, samt deras synpunkter om hur metoderna kan användas i framtiden. Förstudien har hämtat inspiration från de uppmaningar som riktats till beställare i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn.

Förstudiens mål har varit att sammanställa hur medlemmarna i BeBo och Belok ser på:

  • Möjligheterna att ta till sig de uppmaningar som ställs till beställarledet i bygg och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft
  • Vad de tycker om Boverkets förslag om lagkrav för klimatdeklarationer av byggnader,
  • Deras erfarenheter av att redan nu arbeta med klimatkrav, samt
  • Hur Energimyndigheten skulle kunna stötta i detta arbete framöver.

Slutligen identifierades behov av fortsatt arbete.