Auktorisation för företag – energieffektivisering

Intresseorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) har tagit fram en auktorisation för företag som arbetar med energieffektivisering.

Auktorisationen är framtagen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda och för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt.

Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen och är uppdelad efter produkt- och tjänsteområde då energieffektivisering är ett brett ämne.

Eneffs auktorisation ska möta beställarnas behov. Några av de möjligheter som finns med Eneffs auktorisation är att ge:

  • ökad trovärdighet i branschen
  • möjlighet att utesluta företag som inte uppfyller kraven
  • ökad användning av vedertagna metoder för krav och uppföljning
  • förbättrad dialog mellan beställare och leverantör
  • ökad trygghet för kunder
  • ökad möjlighet att hitta ”rätt” leverantör
  • förenklat kravställande när alla talar samma språk

För att leverantörernas intresse ska bibehållas och ökas måste beställare börja efterfråga auktorisationen. Eneff tar också gärna emot återkoppling från beställare som anlitat auktoriserade företag, eftersom detta är avgörande för utveckling av auktorisationen.

Mer information om auktorisationen finns på Eneffs webbplats.

Här kommer du direkt till listor över auktoriserade företag.