Organisation

Belok är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler. Medlemsföretagen är ägare och/eller förvaltare av lokalfastigheter. Tillsammans förfogar Beloks medlemsföretag över 30% av Sveriges lokalyta.

Till nätverket finns också associerade organisationer knutna. Dessa är branschorganisationer som har stor betydelse för spridning och förankring av Beloks resultat.

Energimyndigheten finansierar Belok och medverkar aktivt i nätverket. Tillsammans med Energimyndighetens övriga nätverk, är Belok ett viktigt styrmedel för Energimyndigheten i arbetet att nå Sveriges Energi- och klimatmål.

Nätverket koordineras av koordinator Per-Erik Nilsson, och biträdande koordinator Helena N Lantz, CIT Renergy.

Koordinator

Per-Erik Nilsson
CIT Renergy
pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se
0705-15 24 46

Biträdande koordinator

Helena N Lantz
CIT Renergy
helena.lantz@chalmersindustriteknik.se
0762-32 52 83