Medlemmar

Sveriges vassaste kompetens inom energieffektiva lokaler!

Kunskapsutbyte är Beloks styrka och också grunden i det arbete som man bedriver! Belok samlar den vassaste kompetensen Sverige har inom energieffektivisering. Tillsammans arbetar vi för att ta fram de bästa förslagen på energieffektiva lösningar.

Beloks medlemmar tillhör 29 av Sveriges största lokalfastighetsägare, som tillsammans äger över 30 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna, som finns både inom privat och offentlig sektor, har ett stort engagemang kring energieffektivisering. På respektive medlemssida kan man ta del av medlemmarnas tuffa energimål, hur de går tillväga för att nå sina mål och också se resultatet av deras arbete sen några år tillbaka.

Ta gärna del av medlemmarnas engagemang och hämta inspiration till er egen verksamhet!

Associerade medlemmar

Till nätverket finns även associerade organisationer knutna.  Dessa är branschorganisationer som är viktiga för Belok att samverka med. Medlemmar och associerade medlemmar hjälps åt att identifiera och arbeta med utvecklingsområden och därefter sprida och implementera resultat.