Totalverktyget

BELOK Totalverktyg

Programvaran Totalverktyg är en central del i Beloks Totalmetodik och används i slutet av etapp 1. Samtliga identifierade, energiberäknade och prissatta åtgärderna sammanställs. Med Totalverktyget räknar man sedan fram vilka av åtgärderna som ryms inom åtgärdspaketet utifrån de lönsamhetskrav (internränta) som organisationen har bestämt.

Totalverktyget visar internräntan i ett diagram med axlarna Investering och Årlig kostnadsbesparing.

När internräntekurvan är framtagen måste man kontrollera att ordningen på åtgärderna i diagrammet stämmer överens med den ordning som man antagit för åtgärderna när energibesparingarna räknades fram. Det krävs alltså att man jobbar med Totalverktyget och energiberäkningsprogrammet parallellt.

Dokumentation om programvaran

Ladda ner Totalverktyget 2 för Windowsmiljö (version 3.1.2 datum 2018-08-28)

OBS! När du laddar ner programmet kommer du att få varningar för virus. Programmet innehåller inga virus men Microsoft virusvarnar automatiskt för program som laddas ner ett fåtal gånger. Målgruppen för denna programvara är ganska liten varvid programmet i Microsofts ögon hamnar i kategorin virus. För att kunna ladda ner programmet måste du ignorera varningarna.