Fördjupningsområde

Energirenovering

Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Den ökade takten och mer omfattande energirenoveringar ska bestå för att bidra till ett klimatneutralt Europa 2050. Därför har Belok och BeBo tillsammans med LÅGAN etablerat ett nytt fördjupningsområde: Energirenovering.

Har du frågor eller har förslag på aktiviteter för Fördjupningsområdet kontakta, Karin Glader, CIT Renergy.

Tips och nyttiga länkar


GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Under 2022 genomfördes flera introduktionsseminarier till Totalmetodiken, speciellt riktade till dig som beställare.

Under hösten 2021 bjöd nätverken in till Stödstugor som syftade till att vara ett forum för fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring energieffektiviseringsstödet som var möjligt att söka fram till den 31 december 2021.