Tillämpning på internationell nivå

Totalmetodiken har med framgång använts på ett antal byggnader i Sverige och har tillämpats även i andra nordeuropeiska länder genom två internationella samarbetsprojekt. Det ena projektet finansierades av Intelligent Energy Europe Programmen och det andra projektet av Nordic Innovation från Nordic Built programmet. Målet var att vidareutveckla metoden och testa konceptet i olika nationella sammanhang, i syfte att succesivt etablera Totalmetodiken i samarbetsländernas fastighetsbranscher. Båda projekt pågick från april 2014 till april 2017.

Som resultat utvecklades Totalmetodikens verktygslåda med olika checklistor och mallar samt hjälpmedel för marknadsföring av metoden.

Nedan visas filmer om Totalmetodiken som kan användas för marknadsföring. Det engelska namnet på Totalmetodiken är Total Concept.

Hör mer vad våra partners tycker om metoden.

Läs mer om projektresultat: www.totalconcept.info