Fördjupningsområde

Solenergi

Fördjupningsområdet solenergi har initierats för att främja arbetat med implementering av solenergiteknik för lokalfastigheter. I dagsläget fokuserar arbetet på solcellsanläggningar samt dess koppling till energilagring och energigemenskaper. 

Genom fördjupningsområdet vill vi: 

  • Ge fastighetsägare och andra aktörer ett forum att dela erfarenheter och diskutera hinder och konkreta lösningar. 
  • Samla och sprida kunskap om bland annat affärsmodeller och tekniska lösningar för att stärka företag i deras arbete och bidra till ökad kvalitet och säkerhet i befintliga och nya solcellsanläggningar. 
  • Identifiera behov av exempelvis teknikutveckling, samverkan eller kunskapshöjande insatser.
  • Ge underlag och bidra till framtagande av branschöverskridande råd och rekommendationer.
  • Tillsammans med branschaktörer initiera projekt som främjar utveckling och innovation.

Fördjupningsområdet drivs tillsammans med BeBo.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, byggherre, installatörer och övriga intresserade branschaktörer

Kontakta Maria Haegermark, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


Senaste nytt

Beolk tipsar: Solvis – Verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solelproduktion

Lokalförvaltningen i Göteborg Stad satsar storskaligt på solceller. Projektet ska ta fram ett koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang. För att läsa mer om projektet klickar du här!

Inom ramen för Fördjupningsområdet Solenergi genomfördes i samverkan med systernätverket BeBo under våren 2022 en trendspaning kring solenergi med fokus på användningsområden för fastighetsägare. Syftet var att fånga medlemsföretagens utmaningar och intresse kopplat till nyheter. Nedanstående sammanställning är resultatet av denna trendspaning.

Tidigare genomförda aktiviteter

Läs reportage från webbinarium “Aktuellt inom solel” som genomfördes 14 november 2023. Här finns även länkar till de inspelade presentationerna.

Läs reportage från webbinarium “Aktuellt inom byggnadsintegrerade solceller, BIPV” som genomfördes 2 maj 2023. Här finns även länkar till de inspelade presentationerna.

Läs reportage från seminariet “Aktuellt inom solel” som genomfördes 10 november 2022. Här finns även länkar till de inspelade presentationerna.

Sammanställning av solcells-PM från lokala räddningstjänster med rekommendationer för säkra och effektiva insatser i byggnader med solcellsanläggningar

Läs reportage från seminariet “Aktuellt inom solel” som genomfördes 13 oktober 2021. Här finns även länkar till de inspelade presentationerna.

Läs reportage från webbinariet “Aktuellt inom solel” som genomfördes 11 maj 2020. Här finns även länkar till de inspelade presentationerna.

Läs reportage från webbinariet med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar som genomfördes 4 november 2020. Här finns även länkar till presentationerna.

Läs rapporten om solcellsanläggningar och brandsäkerhet som genomförts i samverkan mellan Belok, BeBo och Räddningstjänsten Storgöteborg