Nyheter

14 november 2023 – Aktuellt inom solel

Årets upplaga av det årligen återkommande webbinariet Aktuellt inom solel inleddes med information om Belok och BeBos Fördjupningsområde Solenergi och en pågående utredning om utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solceller. Vidare presentationer under webbinariet kom från kompetenscentret SOLVE liksom lärorika och inspirerande presentationer från Länsförsäkringar, Halmstad kommun, Västerås stad och AMF Fastigheter.  

Kort om presentationerna 

Utredningen om utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solceller genomförs av Charlotta Winkler, WSP och Maria Haegermark, CIT Renergy genom en förstudie inom nätverken. Förstudien avslutas vid årsskiftet och kommer innehålla förslag på innehåll, form och instanser för en utbildning.

SOLVE- Solelforskningscentrum Sverige – är ett kompetenscentrum inom solenergi som för näringsliv och akademi närmare varandra genom samverkande forskningsprojekt. Presentationen om SOLVE hölls av Malin Unger från RISE, som tillsammans med Chris Bales, Högskolan Dalarna leder ett av centrets sju forskningsteman: Byggnadsintegrering. Malin informerade bland annat om pågående och planerade doktorandprojekt inom SOLVE. Hon gav också en uppdatering om tidslinjen för den europeiska gröna given och 55 %-paketet samt om aktuella förslag som berör solel i byggnationen. 

Halmstad kommuns satsning på solenergi inleddes redan 2009-2010 som del i ett stort energisparprojekt och har idag 45 anläggningar i drift och ytterligare en 4-5 i produktion. Sven-Ingvar Petersson är verksam vid Teknik- och fastighetsförvaltningen och har varit med och drivit hela resan. Han berättade dels om anläggningar de hittills installerat, dels om planer framöver och kommande utmaningar  

Per Ångman är risktekniker på Länsförsäkringar och delade med sig av deras erfarenheter av bristfälliga installationer, liksom vad de ser ligger bakom en tydlig förbättring de senaste åren. Per avslutade med att visa exempel på vanliga fel och brister i solcellsanläggningar.  

Anne-Charlotte Boldrup är projektledare för olika utvecklingsprojekt i Västerås stad och gav en inblick i deras arbete med att försöka skapa en virtuell energigemenskap i den ny stadsdelen Sätra. Tillsammans med Mälarenergi, Mälardalens universitet, byggaktörer, Eksjöhus och KlaraBo samt WSP har de med stöd från E2B2 genomfört ett projekt med syfte att utreda hur det är möjligt att maximera möjligheten för energiproduktion genom nya affärsmodeller där energi delas i virtuella energigemenskaper där yta snarare än regelverk och skatter utgör begränsning för energiproduktion. 

Christer Forsblad berättade om AMF Fastigheters solcellsatsning och deras tankar om batterilager. Han berättade också om ett relativt nytt samarbete Vattenfall vad gäller att matcha elanvändning och produktion för att se varifrån den el som de konsumerar i realtid faktiskt kommer ifrån. 

Kontakta Maria Haegermark, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


Presentationer från webbinariet hittar du här:

Ta del av filmerna från webbinariet:
Information om pågående arbete inom nätverkens Fördjupningsområde för solenergi
Maria Haegermark, CIT Renergy/Belok och Charlotta Winkler, WSP/BeBo
Solelforskningscentrum Sverige, SOLVE – fokus, syfte och pågående arbete
Malin Unger, RISE
Solel- och solvärmeanläggningar vid Halmstad kommun – drift och förvaltning av anläggningar i praktiken vid offentlig fastighetsförvaltare
Sven-Ingvar Petersson, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstad kommun
Brister i solcellsinstallationer
Per Ångman, Länsförsäkringar Västernorrland
Energigemenskap vid Sätra i Västerås – ett exempel i praktiken
Anne-Charlotte Boldrup, projektledare Västerås stad
Solcellsstrategi och tankar om batterilager och att matcha produktion och användning
Christer Forsblad, AMF Fastigheter