Fördjupningsområde

Smarta stadsdelar

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Effektbristen i stamnäten är ett faktum för flera kommuner. Genom att få byggnader att samspela och dela energi kan effektbehovet minskas. Effekttoppar kan potentiellt helt undvikas genom styrning och energilagring. För att göra detta praktiskt är det många aktörer som måste samspela. Utmaningarna ligger inte endast i projektering och byggnation, utan mångt om mycket i styrning, ägandefrågor, affärsmodeller och juridiska utmaningar.

För att nå nationella energi och klimatmål måste alla bolag, fastighetsägare och kommuner såväl som energibolag samverka för att skapa mest samhällsnytta med maximerad vinst för respektive aktör. Då kan vi skapa smarta stadsdelar.

Fördjupningsområdet drivs gemensamt med BeBo och kommer fungera som en samverkansplattform för medlemsföretagen och andra aktörer som arbetar med dessa frågeställningar.   

Syftet är att öka erfarenhetsspridning och bidra till att fler företag är öppna för och driver på innovativa lösningar som bidrar till resurseffektivitet.

Inom Fördjupningsområdet vill vi:

  • Identifiera satsningar som bör göras eller nya verktyg som bör tas fram som stöd för att uppnå den smarta stadsdelen
  • Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
  • Samla och sprida kunskap
  • Inspirera till energi- och resurseffektivisering
  • Dela erfarenheter
  • Vara ett stöd för aktörer inom området

Nyckelaktörer: Beställare, entreprenörer, exploatörer, stadsplanerare, kommuner, nätbolag, arkitekter och aktörer med erfarenhet av att arbeta med nyutveckling stadsdelar och nytänkande resurseffektiva lösningar

Kontakta Helena N Lantz om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


SAMMANFATTNINGAR FRÅN GENOMFÖRDA WORKSHOPAR

Läs reportage från workshopen som genomfördes 7 oktober 2022

Läs reportage från workshopen som genomfördes 7 oktober 2020