Nyheter

7 oktober 2022 – Webbinarium om energigemenskaper

Den 7e oktober hölls ett webbinarium om energigemenskaper. Detta efter att en intervjubaserad förstudie med olika branschaktörer nyligen visat att intresset för ämnet är stort och att det finns ett uppdämt informationsbehov om såväl övergripande- som detaljerade frågeställningar.


Arrangemanget genomfördes inom ramen för arbetet i Fördjupningsområdet Smarta stadsdelar inom Belok och BeBo. Främst riktades innehåll och inbjudan till branschaktörer såsom fastighetsägare, energibolag affärsutvecklare, teknikansvariga, tekniska konsulter, och relaterade nätverksrepresentanter. Med stöd från IQ Samhällsbyggnad inbjöds även de delar av akademin som finns inom deras räckvidd. Sammanlagt anslöt ca 120 personer till webbinariet, varav ungefär 50 % etiketterade sig som knutna till fastighetsbolag och 20 % som tekniska konsulter.

Webbinariet sträckte sig över tre timmar och omfattade sammanlagt nio olika framföranden samt en avslutande paneldebatt om bl.a. för- och nackdelar med energigemenskaper.


Programpunkter

 • Hinder och Möjligheter för energigemenskaper i Sverige – Daniel Olsson, CIT Energy Management
 • Goda exempel
  • Tamarinden i Örebro – Monica Axell, Rise
  • Hammarby sjöstad – Monica Axell Rise
  • Vallda Heberg – Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB
 • Klimatneutrala städer 2030 – Patrik Rydén, Viable Cities
 • Att dela energi, vad säger reglerna? – Jenny Lundahl Rise
 • Pågående utredningar
  • Energigemenskaper en gemensam sak? – Cecilia Katzeff, KTH
  • Laddinfrastrukturer – Karin Glader, CIT Energy Management
  • Embassy of Sharing – Ulla Janson, LTH
 • Paneldebatt. Fördelar, farhågor, kan alla vinna, m.m.
  • Ulla Janson LTH, Erik Dotzauer Stockholm Exergi, Thomas Pettersson E.ON, Karin Lindström Anthesis, Stefan Olsson Goda hus, Lotta Bångens Energieffektiviseringsföretagen

I anslutning till varje framförande öppnades upp för dialog via chatt, varvid flera intressanta frågeställningar och reflektioner luftades. Vissa av kommentarerna kunde besvaras direkt, andra manar till vidare studier i ämnet. Merparten av dessa handlade om juridik, affärsmodeller och beteende. Några axplock:

 • Finns det goda exempel där det ekonomiska och juridiska är utrett och baseras på den förändrade lagstiftningen om energidelning?
 • Sociala aspekter och beteende, hur kan de beaktas i energigemenskaper?
 • Risk att energigemenskaper kan vara energidrivande?


Med tanke på det stora intresset finns det anledning att inom ramen för Belok och BeBos uppdrag fortsätta engagera sig i frågeställningar kopplade till energigemenskaper.

Kontakta gärna Helena Nakos Lantz och Daniel Olsson vid frågor eller idéer.


Ta del av presentationer och föredrag från dagen

Nedan finns presentationer att ladda hem. Hela spellistan med samtliga filmer hittar du här.

Hinder och möjligheter för energigemenskaper i Sverige – resultatredovisning från intervjustudie med branschaktörer
Daniel Olsson, CIT Energy Management  
Se inspelade föredraget

Fallstudier

Tamarinen, Örebrobostäder och Hammarby Sjöstad
Monica Axell, RISE   
Se inspelade föredraget
Mikronät i Fjärås – Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB
Se inspelade föredraget

Energigemenskapers roll i klimatneutrala städer
Patrik Rydén, Viable Cities

Se inspelade föredraget

Får man dela el hur som helst och hur hanteras energigemenskaper i reglerna?
Jenny Lundahl, RISE
Se inspelade föredraget

Pågående studier
Energigemenskaper en gemensam sak? Cecilia Katzeff, KTH
Se inspelade föredraget
LaddinfrastrukturerKarin Glader, CIT Energy Management  
Se inspelade föredraget
Embassy of SharingUlla Janson, LTH
Se inspelade föredraget