Utbildning

Diplomerade Totalkonsulter och kunskapsridning om totalmetodiken

Utbildningarna ges på uppdrag av Energimyndigheten i samverkan med Energi- och Miljötekniska Föreningen och CIT Renergy. Dessa riktar sig dels till konsulter som vill erbjuda tjänsten som totalkonsult och dels till beställare av energirenovering och energieffektivisering av byggnader.

Digital kurs för blivande Totalkonsulter med möjlighet till diplomering och Digitala seminarier för Beställare hittas via Energi- och Miljötekniska Föreningens utbildningssida.

Energilyftet

Principerna för Totalmetodiken ingår i Energimyndighetens kunskapshöjande webbutbildning Energilyftet. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.

Läs mer om Energilyftet på Energimyndighetens sida.

Här kommer du direkt till webbutbildningen Energilyftet.

Beställarkompetens

Beställarkompetens var ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och finansierades av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av Energilyftet. Målgruppen för Beställarkompetens är byggherrar, fastighetsägare och förvaltare. Beställarkompetens är vilande tillsvidare. Myndigheten gör en utvärdering och funderar på om och hur en fortsättning ska se ut.

Kursutbudet inom Beställarkompetens har innehållit en introduktion till Totalmetodiken.