Fördjupningsområde

Laddinfrastruktur

Fördjupningsområdet Laddinfrastruktur drivs gemensamt av BeBo och Belok för att se över medlemsföretagens behov och intresse kring frågorna som rör fastighetsnära laddinfrastruktur.

Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Elektrifiering är en viktig del av klimatomställningen och särskilt inom transportsektorn. Utvecklingen av elfordon behöver sannolikt gå snabbare än idag för att uppnå Sveriges mål om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, och nollutsläpp 2045. Power Circle släppte under januari 2019 sin uppdaterade långtidsprognos och i den görs bedömningen att 2030 finns det cirka 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur har en avgörande roll i att stimulera utvecklingen av elfordon och ytterligare insatser kommer krävas för att accelerera utvecklingen ytterligare. Allt fler fastighetsägare förbereder sina fastigheter för att kunna erbjuda möjlighet till laddning av elfordon i anslutning till dem. Detta som ett led i att kunna erbjuda boende, hyresgäster och arbetstagare möjligheten att ladda sina elfordon och som ett sätt att bidra till klimat­omställningen.

Fastighetsägarna står inför en rad frågor kopplat till en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur och kopplat till sina fastigheter. Vilka affärsmodeller bör användas? Vilken utbyggnadsgrad är rimlig? Vilken typ av laddning skall erbjudas? Vilket regelverk finns kring laddinfrastruktur? Vad händer med effektbehovet i fastigheten? Hur säkerställer vi elsäkerheten?

Fördjupningsområdet primära uppgift är att samla och sprida kunskap samt underlätta för fastighetsägare att fatta beslut kring laddinfrastruktur. Nedan finns länkar till rapporter som tagits fram samt de aktiviteter som genomförts.

 

Kontakta gärna Karin Glader, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i fördjupningsområdet.


Genomförda aktiviteter

Ta del av förstudien Laddinfrastruktur i fastigheter från 2022.

Läs reportage från workshopen som genomfördes 28 oktober 2020

Läs PM om: Erfarenheter, möjligheter och utmaningar – En utblick I Belok och BeBos medlemmars syn på laddinfrastruktur.

Läs reportage från workshopen som genomfördes 9 april 2019