Fördjupningsområde

Laddinfrastruktur

Fördjupningsområde Laddinfrastruktur har initierats gemensamt inom BeBo och Belok för att se över medlemsföretagens behov och intresse kring frågorna som rör laddfordon och fastighetsnära laddinfrastruktur.

Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Elektrifiering är en viktig del av klimatomställningen och särskilt inom transportsektorn. Utvecklingen av elfordon behöver sannolikt gå snabbare än idag för att uppnå Sveriges mål om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, och nollutsläpp 2045. Power Circle släppte under januari 2019 sin uppdaterade långtidsprognos och i den görs bedömningen att 2030 finns det cirka 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur har en avgörande roll i att stimulera utvecklingen av elfordon och ytterligare insatser kommer krävas för att accelerera utvecklingen ytterligare. Allt fler fastighetsägare förbereder sina fastigheter för att kunna erbjuda möjlighet till laddning av elfordon i anslutning till dem. Detta som ett led i att kunna erbjuda boende, hyresgäster och arbetstagare möjligheten att ladda sina elfordon och som ett sätt att bidra till klimat­omställningen.

Fastighetsägarna står inför en rad frågor kopplat till en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur och kopplat till sina fastigheter. Vilka affärsmodeller bör användas? Vilken utbyggnadsgrad är rimlig? Vilken typ av laddning skall erbjudas? Vilket regelverk finns kring laddinfrastruktur? Vad händer med effektbehovet i fastigheten? Hur säkerställer vi elsäkerheten?

Målsättning med Fördjupningsområdet

Syftet med att initiera fördjupningsområdet är att tillsammans med BeBo se över och precisera medlemsföretagens behov och intresse inom området. Ett övergripande mål med fördjupningsområdena är att gemensamt med branschaktörer baserat på behovet ta fram ramar och inriktning för potentiella projekt.

Inom fördjupningsområde laddinfrastruktur vill vi:

  • Identifiera branschens behov
  • Samla och sprida kunskap
  • Generera och utveckla projektförslag för att underlätta för fastighetsägarna

Kontakta gärna Karin Glader, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i fördjupningsområdet.

 


Genomförda aktiviteter

Läs reportage från workshopen som genomfördes 9 april 2019

Läs reportage från workshopen som genomfördes 28 oktober 2020

Läs PM om: Erfarenheter, möjligheter och utmaningar – En utblick I Belok och BeBos medlemmars syn på laddinfrastruktur.