Nyheter

Dokumentation från Workshop Laddinfrastruktur

Under senhösten förra året genomförde Belok och BeBo en workshop inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur. Workshopen inleddes med att Boverket och Energimyndigheten presenterade hur de arbetar med frågorna och nuläget gällande krav på fastighetsägare att planera för- och installera laddinfrastruktur.

Erfarenheter från samtal/intervjuer med några utvalda medlemmar presenterades. Några av medlemsföretagen presenterade också sitt arbete med laddinfrastruktur på workshopen.

Frågor som diskuterades var de utmaningar som deltagarna har kring laddinfrastruktur och vilka typer av aktiviteter som nätverken kan arbeta med för att möta upp mot dem.

Resultatet från medlemsdialogen och workshopen var att erfarenheter och behov varierar mellan medlemmarna och nätverken. Dock finns det gemensamma önskemål kring fortsatt erfarenhetsutbyte, framtagande och spridande av goda exempel samt gemensam kravställning på tekniken. Ett område där en större analys efterfrågades för att öka kunskapen är kring brandsäkerhetsfrågor kopplat till laddinfrastruktur.

Workshopen genomfördes som ett arrangemang inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur tillsammans med BeBo. Hitta även till motsvarande information via BeBos webbplats. I bifogade dokument nedan finns presentation och resultat från workshopen samt det PM som togs fram utifrån medlemsdialogen.

Kontakta projektledare Karin Glader vid frågor eller idéer.


Nedan finns workshopens dokumentation att ladda hem