Posts By: Helena

Vägledning om Energigemenskaper nu publicerad!

Under 2023 genomförde Belok i samverkan med BeBo förstudien Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd. Inom förstudien togs den nu publicerade vägledningen fram. Vägledningen…

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Offentliga aktörer energieffektiviserar är ett nytt fördjupningsområde under uppstart. Fördjupningsområdet har initierats med anledning av att det i EU-direktiv 2023/1791, Energieffektiviseringsdirektivet (EED) ställs krav på…