Driftanalys

BELOK Driftanalys

BELOK Driftanalys hjälper fastighetsägaren att drifta energieffektivt.

Intrimmade tekniska system, som drivs energisnålt, är nyckeln till en energieffektiv fastighet. För att lyckas behöver man kunna följa driften med hjälp av intensiv trendloggning – och använda en programvara med vars hjälp man kan analysera informationen.

Tillsammans med sina medlemsföretag har BELOK utvecklat BELOK Driftanalys, i samarbete med ÅF-Infrastruktur. Med BELOK Driftanalys kan fastighetsägaren utvärdera exempelvis VVS-anläggningens styrfunktioner, spåra energitjuvar och överlag analysera hur anläggningen fungerar i detalj. Det är en plattform för att se möjligheter till förbättringar.

Programvaran, som tidigare gick under namnet PIA, har funnits i tio år i olika versioner. I nya BELOK Driftanalys hittar användaren de gamla goda idéerna från PIA, men i en robust, användarvänlig och modern programvara. Användargränssnittet är rent och tydligt, installationen är enkel och programvaran är licensfri och anpassad för ordinära Windows PC. Förutom kunskaper om fastighetsanalys krävs inga datakunskaper utöver Windows-vana.

För att kunna hämta programvaran behöver du ett lösenord.
Detta får du om du bifogar dina kontaktuppgifter här.

Programvaran finns tillgänglig för nedladdning från

Beloks server
https://www.belok.se/DriftAnalys.php

ÅF-Infrastrukturs server
ftp://ftp.afconsult.com/BELOK%20driftanalys/

(BELOK Driftanalys levereras som en exekverbar installationsfil via nätet. Ladda hem installationsprogrammet (normalt BELOK_driftanalys_setup.exe) och kör det. Finns motsvarande MATLAB-version redan installerad är det nu bara att starta programmet. Annars måste en s.k. run-time miljö, MATLAB Common Runtime (MCR), först installeras. För att göra det, kopiera filen MCRInstaller.exe till din hårddisk och kör den. Följ de instruktioner som visas under installationen. Datorn kan behöva startas om för att MCR och BELOK Driftanalys ska fungera.)