Hjälpmedel och verktyg

För att säkerställa ett lyckat projekt enligt Totalmetodiken måste man som projektägare vara särskilt uppmärksam på vissa centrala delar i Totalmetodiken:

  • Att upphandlingen av konsulter och entreprenörer sker så som Totalmetodiken föreskriver
  • Att konsulterna som väljs för Etapp 1 behärskar Totalmetodiken
  • Att funktionen av de tekniska systemen noga kontrolleras vid slutbesiktningen

 

 

Totalmetodikens verktygslåda

Belok har tagit fram ett antal vägledningar och kostnadsfria verktyg som guidar dig genom planeringen och genomförandet av energieffektiviseringsprojekt enligt Totalmetodiken. De riktar sig till alla som på något sätt arbetar med Totalprojekt och energieffektiv drift i fastigheter.

Vägledningen och verktygen har samlats i en verktygslåda som inkluderar exempelvis:

Totalmetodiken – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring, som ger detaljerad information om Totalmetodiken och praktisk steg-för-steg vägledning.

Checklistor för fastighetsägaren/beställare vid insamling av fastighetsinformation och för att ta fram underlag vid anbudsförfrågan i Etapp 1.

Checklistor och mallar för energikonsulter för genomförande och rapportering av Etapp 1, samt mallar för mätning och uppföljning i Etapp 3.

Ladda hem Totalmetodikens verktygslåda.

Totalmetodikens verktygslåda (Svensk)- ver 1.6

Totalverktyget 

Totalverktyget är en kostnadsfri programvara som är en central del i Beloks Totalmetodiken. Programmet användas för att beräkna och visa åtgärdspaketets lönsamhet i Etapp 1 och för att kontrollera lönsamhetsutfallet i Etapp 3. Med hjälp av Totalverktyget rangordnas de identifierade energieffektiviseringsåtgärderna utifrån lönsamhet och en gemensam internränta räknas fram för hela åtgärdspaketet.

Introduktion till Totalverktyget

Instruktionsfilm av Totalverktyget – YouTube

Ladda ner

Totalverktyget 2 för Windowsmiljö (version 3.1.2 datum 2018-08-28)

Totalverktygets snabbguide-ver 1.4

OBS! När du laddar ner programmet kommer du att få varningar för virus. Programmet innehåller inga virus men Microsoft virusvarnar automatiskt för program som laddas ner ett fåtal gånger. Målgruppen för denna programvara är ganska liten varvid programmet i Microsofts ögon hamnar i kategorin virus. För att kunna ladda ner programmet måste du ignorera varningarna.