Nyheter

10 november 2022 – Aktuellt inom solel

Belok och BeBos årliga seminarium Aktuellt inom solel hölls den 10 november och bjöd på en bredd av aktuella ämnen: hållbarhet ur flera aspekter, satsningar i ett kommunalt bostadsbolag, erfarenheter från från ett hotell med byggnadsintegrerade solceller, samt en studie om solceller och batterilagring. Med oss online hade vi drygt 90 deltagare, däribland fastighetsägare, konsulter, byggentreprenörer, myndigheter, producenter- och återförsäljare av solceller. En inspelning av föredragen finns att ta del av i länkarna nedan.

Kort om innehållet

Maria Haegermark och Charlotta Winkler, ansvariga för Fördjupningsområdet Solenergi vid Belok respektive BeBo, inledde med en översiktlig spaning av vilka trender man ser kring solel i världen och i Sverige. Det senare med särskilt fokus på applikationer relevanta för byggsektorn.

Veronica Eade, handläggare på Energimyndigheten, gav en inblick i vad EU-kommissionens förslag om krav på installation av solenergi på alla byggnader i REPowerEU kan innebära för beställare i Sverige och vad som händer framöver. 

Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten, informerade om ett förslag från EU-kommissionen om krav på ekodesign och energimärkning av solcellsmoduler och växelriktare, och var man befinner sig i den processen.

Nicklas Steorn, senior hållbarhetskonsult på WSP, höll en upplysande presentation om problematiken kring tvångsarbete i solcellstillverkning och möjligheter att riskminimera. Även hållbarhetsaspekten klimatprestanda och utsläpp under solpanelernas livscykel togs upp.

Christian Gillheim, teknisk projektledare på Helsingborgshem, berättade om satsningen 30 miljoner på sol, som kommer att innebära en femdubbling av bolagets nuvarande utbyggnadstakt av solel. Christian delade även med sig av erfarenheter från resan dit.

Thomas Linderholm, energispecialist på Fabege, och Rickard Nygren, White arkitekter presenterade lösningar och erfarenheter från House of Choice, ett nollenergihotell med solcellsdriven arkitektur. Medan Rickard i ord och bild demonstrerade de byggnadsintegrerade solcellernas del i byggnaden och dess gestaltning, gav Thomas en helhetsbild av hur allt från byggnadsform till teknik anpassats för att minimera effekt- och energiförbrukning i hotellet.

Monika Topel Capriles, forskare på KTH, visade tidiga resultat och fortsatta planer för ett pågående projekt kring solceller och batterilagring. Projektet finansieras genom forskningsprogrammet E2B2 och har som mål att ta fram nyckelfärdiga lösningar i nybyggda fastigheter.

Kontakta Maria Haegermark, CIT Energy Management, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


Presentationer från seminariet hittar du här:

Ta del av filmerna från seminariet

Länk direkt till avsnitten hittas nedan:

Trendspaning solcellsapplikationer för byggsektorn – Maria Haegermark, CIT Energy Management/Belok och Charlotta Winkler, WSP/BeBo

EU-förslag om solcellskrav för offentliga beställare, RePowerEurope – Veronica Eade, Energimyndigheten

Helsingborgshems program “30 miljoner på sol” – Christian Gillheim, Helsingborgshem

Krav från EU gällande ekodesign och energimärkning av solcellmoduler och växelriktare Peter Bennich, Energimyndigheten

Möjligheter till kravställning av hållbarhet för solcellstillverkning Nicklas Steorn, WSP

House of Choice – Där integrerade solceller och heltäckande energilösningar ger plusenergihotellets form Thomas Linderholm, Fabege och Rickard Nygren, White

Systemlösningar för solceller och energilagring – rapport från ett pågående utvecklingsprojekt Monika Topel Capriles, KTH

Hela spellistan med samtliga filmer går att ta del av här: