Nyheter

Webbinarium – Aktuellt inom byggnadsintegrerade solceller, BIPV

Kommande EU direktiv för byggnaders energiprestanda och planen för RePowerEU kommer öka incitament och föreskrifter att installera solceller i direkt anslutning till byggnader. BIPV är en solcellsapplikation, som många byggaktörer fortfarande anser vara på pilotprojektnivå. Inom fördjupningsområdet Solenergi driver vi därför aktiviteter kopplat till BIPV. Som i del i arbetet hölls ett Webbinarium den 2 maj 2023. Webbinarium syftade till att utforska applikationer kring tekniken och ge goda exempel på hur BIPV-projekt kan drivas. Vi presenterade även den förstudie som nyligen genomfördes av BeBo och Belok (som kan hämtas här).

Kort om innehållet

Maria Haegermark och Charlotta Winkler, ansvariga för fördjupningsområdet Solenergi vid Belok respektive BeBo inledde med att presentera genomfört arbete där de identifierat vägar framåt för BIPV ur ett fastighetsägarperspektiv.

Michiel van Noord, projektledare på RISE berättade om Sveriges deltagande i det internationella energiorganet IEA:s verksamhet för solceller (IEA PVPS) och projektet för byggnadsintegrerade solceller i task 15.

Mats Lindström, glaskonsult på WSP, gav exempel på BIPV i glasfasader, informerade om nyheter inom området och visade en bredd på möjligheter till integrering.

Jonas Hjelm, ordförande BRF Galgberget berättade om bostadsrättsföreningens solcellsresa där BIPV installerats på ett befintligt flerbostadshus i Halmstad.

Mattias Hansson, utvecklingschef Smart Solar Roof på Raymond Solar visade lösningar för och exempel på integrerade solcellstak.

Ulf Näslund, chef teknikutveckling på Vasakronan, berättade om lärdomar från den prisbelönade kontorsbyggnaden Magasin X och andra byggnader där BIPV installeras och återgav viktiga aspekter att beakta ur ett beställarperspektiv.

Kontakta Maria Haegermark, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


Presentationer från webbinariet hittar du här:
Ta del av filmerna från webbinariet:
Förstudie och pågående arbete kring BIPV inom nätverken
Maria Haegermark, för Belok på CIT Renergy och Charlotta Winkler, för BeBo på WSP
Internationell samverkan för utveckling och användning av BIPV
Michiel van Noord, projektledare på RISE
Erfarenheter från föreskrivande led, integrering av solceller i glas
Mats Lindström, glaskonsult på WSP
BIPV på flerbostadshus i Halmstad
Jonas Hjelm, ordförande BRF Galgberget
Lösningar för integrerade solcellstak
Mattias Hansson, utvecklingschef Smart Solar Roof på Raymond Solar
Beställarkompetens och lärdomar från Magasin X
Ulf Näslund, Chef teknikutveckling på Vasakronan