Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar drygt 170 medarbetare som ger omkring 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. Lundbergs Fastigheter är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Medlemsrepresentant är Arvid Nyqvist

Vårt ansvar och uppdrag

Långsiktighet och hållbarhet är varandras förutsättningar och därför är hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet baseras på miljömässigt, socialt och ekonomiskt värdeskapande, där alla tre delarna är viktiga för att skapa en helhet och ett framgångsrikt företag. Vi har därför valt att ha målsättning om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030.

Energimål

En central del i att skapa en hållbar framtid handlar om långsiktiga satsningar inom energieffektivisering. Vi söker ständigt förbättringar inom byggteknik och installerar modernare teknik i fastigheterna. Omvärldsbevakning och vidareutbildningar ger oss ökad förståelse för frågorna. Vi arbetar efter tydliga mål och med höga krav på genomförande.

Mål 2025

 • Bestånd byggt innan 2010 ska förbruka max 92 kWh/m2 Atemp.
 • Bestånd byggt efter 2010 ska förbruka max 62 kWh/m2 Atemp.
 • Det totala beståndet ska med nuvarande bestånd förbruka max 88 kWh/m2 Atemp.

Antagna mål mäts mot totalt bestånd.

Så arbetar vi för att nå målen: Helheten sitter i detaljerna

Vårt energiarbete ska genomsyras av ett systematiskt och målmedvetet arbete där många små förbättringar skapar en större helhet. Med kontinuerlig uppföljning, en tydlig organisation och stort engagemang når vi våra långsiktiga mål.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme (normalårskorrigerad) och kyla. Den redovisade energianvändningen avser totalt bestånd och endast köpt energi, där energi som säljs vidare (exempelvis IMD) är borträknad. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 100,7
 • -1%
 • 2017
 • 99,3
 • -1%
 • 2018
 • 100,8
 • 1%
 • 2019
 • 97,4
 • -3%
 • 2020
 • 96,4
 • -1%
 • 2021
 • 96,9
 • 1%
 • 2022
 • 89,8
 • -7%
 • 2023
 • 90,6
 • 1%