ICA Fastigheter

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser.

Medlemsrepresentant är Sara Haasmark.

Vårt ansvar och uppdrag

ICA Fastigheters miljöpåverkan ska minimeras och klimatpåverkan ska vara netto noll år 2030.

Energimål

Vi ska minska vår energiförbrukning i fastighetsbeståndet med 30% till 2030 (Basår 2020).

Så arbetar vi för att nå målen

  • Vi certifierar alla våra byggnader.
  • Vi genomför energisparprojekt med energiåtervinning.
  • Vi använder oss av geoenergi.

RESULTAT

  •  
  • Energianvändning
  • Förändring %