Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter är ett fastighetsbolag som ägs av pensionsbolaget Alecta. Vi bildades 2021 och vår avkastning går tillbaka till Alectas cirka 2,8 miljoner pensionssparare över hela Sverige – ett ansvar som kopplar direkt till framtida generationer. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 71 fastigheter i 13 städer i Sverige med fokus på storstäder och vi ska växa.

Medlemsrepresentant är Mika Tuomikoski

Vårt ansvar och uppdrag:

Vi har ett ansvar att barn som föds idag ska ha en pension att leva av när de blir gamla, men också en jord att leva på och de ska få växa upp i ett samhälle och känna hopp om livet och framtiden. För oss är detta hållbarhet, att ta ansvar för de många människorna och skapa förändring långsiktigt. En viktig del av detta är hur vi arbetar med energi.

Energimål:

Alecta Fastigheters energivision är att utveckla och förvalta långsiktigt energismarta fastigheter genom att fokusera på följande fem områden:

 • Låg energianvändning med pålitliga siffror.
 • Effektivt nyttjande av befintliga fastigheter.
 • Hög digital mognadsgrad.
 • Innovativa teknikinvesteringar med 100-årsperspektiv.
 • En företagskultur präglad av genuint ansvarstagande.

Alecta Fastigheters beslutade energimål är att reducera byggnadernas energianvändning med 30% till 2030 med basår 2021.

Så arbetar vi för att nå målen:

Alecta fastigheter arbetar systematiskt med energieffektivisering. Vi kartlägger och identifierar energiåtgärder som samlas i en åtgärdslista. Dessa följs upp kontinuerligt så att åtgärder utförs och vi har en effektiv framdrift.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och avser den klimatkorrigerade energianvändningen (värme). Energianvändning anges i heltal och avser köpt energi. Förändringen redovisas mot basåret 2021.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2021
 • 110
 • 2022
 • 108
 • -1,6%
 • 2023
 • 107
 • -3,1%