Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kontors- och butikslokaler i de allra mest attraktiva och centrala lägena i Stockholm och Göteborg. Detta gör Hufvudstaden till ett av de mest specialiserade och geografiskt koncentrerade fastighetsbolagen i Sverige. Koncernen har cirka 140 medarbetare och äger 29 fastigheter.

Medlemsrepresentant är Niklas Engvall.

Vårt ansvar och uppdrag

Att på olika sätt minska vår energianvändning är det mest betydelsefulla arbetet vi kan utföra för att minska vår miljöpåverkan. Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att arbeta klimatsmart samtidigt som vi ska informera och samarbeta med våra hyresgäster för fler hållbara och energieffektiva lösningar.

Energimål

 • Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 16% mellan 2019-2025.
 • Driften av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025. Målet innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll och inbegriper utsläpp från egna fordon och köldmedia, inköpt energi och tjänsteresor.

Så arbetar vi för att nå målen: Kontinuerlig trimning

Eftersom Hufvudstaden har som affärsidé att äga sina fastigheter långsiktigt har det alltid funnits en drivkraft att kontinuerligt hålla dem i så bra trim som möjligt. Minskad energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här har våra egna drifttekniker och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem dagligen.

RESULTAT

Den redovisade energianvändningen i tabellen nedan mäts i kWh/m2 Atemp och avser köpt energi. I energianvändningen ingår fastighetsel, värme och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 110
 • -3,5%
 • 2017
 • 105
 • -4,6%
 • 2018
 • 115
 • 9,5%
 • 2019
 • 106
 • -7,8%
 • 2020
 • 88
 • -17%
 • 2021
 • 91
 • 3,4%
 • 2022
 • 91
 • 0%
 • 2023
 • 86
 • -5%