Fabege

Fabege är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med cirka 90 fastigheter i Stockholmsområdet med en uthyrningsbar area om 1,3 miljoner kvadratmeter. Fabege är främst inriktad på fastighetsutveckling och på kontorslokaler i områden med stark tillväxt; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Medlemsrepresentant är Caroline Ödin.

Vårt ansvar och uppdrag: Hållbarhetsfrågor är en framgångsfaktor

Hållbarhetsfrågorna är integrerade i Fabeges dagliga verksamhet. Hållbarhets- och energifrågorna har flyttat ut från hållbarhetsavdelningen till hela företaget och energibesparingsåtgärder är idag en integrerad del i förvaltningens dagliga göromål. Att ligga i framkant vad gäller hållbarhet är idag affärskritiskt, bland annat för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta att attrahera kunder, personal och investerare. Den sunda trend vi ser där företag tar ett allt större ansvar för alla delar av sin verksamhet blir allt tydligare och ställer krav på oss som hyresvärd och arbetsgivare. Vi kommer därför att fortsätta att anstränga oss för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål. Vårt ansvar för resurshushållning och minimerad miljöpåverkan ska vara långsiktigt uthålligt och framgångsrikt.

Energimål

 • Den totala specifika energianvändningen ska ned till 70 kWh/m2 Atemp till 2024.
 • Andelen Gröna hyresavtal ska vara 100 procent av total nytecknad yta.
 • Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral 2030.

Så arbetar vi för att nå målen: Systematiskt och målstyrt arbete med energieffektivisering

I Fabege har vi arbetat systematiskt med energieffektivisering av våra fastigheter i över 15 år. Målet är att komma ned till en energiprestanda på 70 kWh/m2 Atemp till 2024. Att nå ett så ambitiöst mål kräver ofta stora insatser och omfattande investeringar i äldre byggnader. Viktiga fokusområden i vår energistrategi är bland annat solceller, åtgärder i klimatskalet, effektivare ventilation samt behovsanpassning och analys med hjälp av digitalisering. Vi har också ett starkt fokus på effekt och flexibilitet i våra fastigheter.

RESULTAT

Energianvändningen mellan år 2014 – 2017 redovisas i kWh/m2 LOA (markerat med * i tabellen) och inkluderar fastighetsel, värme och kyla.  År 2014 låg energianvändningen på 109 kWh/m2 Atemp vilket var det första året som totalenergin, exklusive verksamhetsel, redovisades.

OBS! Från och med år 2018 mäts/redovisas energianvändningen i kWh/m2 Atemp. Förändringen mäts mot året innan och siffrorna avser köpt energi och anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 113*
 • +6,5%
 • 2017
 • 110*
 • -2,5%
 • 2018
 • 98
 • -
 • 2019
 • 81
 • -17%
 • 2020
 • 74
 • -9%
 • 2021
 • 77
 • +4%
 • 2022
 • 73
 • -5%
 • 2023
 • 71
 • -3%