Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om 47 miljarder kronor och äger ett sextiotal fastigheter. Vår huvudinriktning är handel, kontor och bostäder, vår totala uthyrningsbara area är 1,1 miljoner kvadratmeter. Atrium Ljungberg finns i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Medlemsrepresentant är Stefan Hernodh

Vårt ansvar och uppdrag

Resursanvändningen, framförallt energianvändningen, står för en betydande del av en byggnads drifts- och produktionskostnad men även dess klimatpåverkan. Atrium Ljungberg fokuserar därför på att förbättra resurseffektiviteten. Genom att stödja och samarbeta med våra hyresgäster underlättar vi i deras strävan att bedriva sina verksamheter resurseffektivt.

Energimål

 • Mellan åren 2014 och 2021 ska energianvändningen per kvadratmeter minska med 30%.

Så arbetar vi för att nå målen: Certifierar nya byggnader och satsar på Gröna avtal

Med gemensamma krafter kan vi minska resursanvändningen och miljöpåverkan och gemensamt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig. I vårt övergripande energimål inkluderar vi därför hyresgästernas energi- och elanvändning. Sedan 2014 har vi ökat fokus på energifrågan och bland annat genomfört driftoptimeringar av våra fastigheter. Vi har också utvecklat vårt system för uppföljningar och följer nu energianvändningen månatligen per fastighet.

 • Alla större nybyggnationer av lokaler ska miljöcertifieras enligt Breeam med målet att lägst uppnå betyget ”very good”.
 • År 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50% av kontrakterad årshyra.

RESULTAT

Redovisningen är enligt EPRA:s redovisning av energistatistik. Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, kyla, värme och hyresgästernas energianvändning. Den redovisade förändringen (%) mäts mot basår 2014. Siffrorna redovisas i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 268
 • 2015
 • 242
 • -10%
 • 2016
 • 224
 • -16%
 • 2017
 • 232
 • -13%
 • 2018
 • 234
 • -13%
 • 2019
 • 221
 • -18%
 • 2020
 • 207
 • -23%